« Jer 16:8 Księga Jeremiasza 16:9 Jer 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraelów: Oto Ja odejmę z miejsca tego przed oczyma waszemi i za dni waszych głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienice.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Oto Ja sprawię, iż ustanie na tem miejscu przed oczyma waszemi, i za dni waszych głos wesela, i głos radości, głos oblubieńca, i głos oblubienicy.
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że na waszych oczach i za waszych dni ustanie na tym miejscu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
4.CYLKOWGdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto usunę z miejsca tego w oczach waszych i za dni waszych głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
5.KRUSZYŃSKITak bowiem mówi Bóg- zastępów, Pan Izraela: Oto usunę z tego miejsca, z przed oczu waszych i za dni waszych głos radości i głos wesela, śpiew oblubieńca i śpiew oblubienicy,
6.TYSIĄCL.WYD1Bo tak mówi Jahwe Zastępów Bóg Izraela: Oto Ja sprawię, że ucichnie na tym miejscu okrzyk wesela i okrzyk radości, okrzyk oblubieńca i okrzyk oblubienicy.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach, głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
8.BRYTYJKAGdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprawię, iż ustanie na tym miejscu na waszych oczach i za waszych dni głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
9.POZNAŃSKATak bowiem mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: - Oto Ja sprawię, że na oczach waszych i za dni waszych umilknie na tym miejscu wrzawa wesela i dźwięk radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
10.WARSZ.PRASKABo tak oto mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ja sprawię, że umilkną tu na oczach waszych i za dni waszych wszystkie okrzyki radości i szczęścia, śpiewy oblubieńca i oblubienicy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ tak mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela: Oto na waszych oczach, za waszych dni usunę z tego miejsca głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja wyciszę w tym miejscu radosne odgłosy uczt weselnych. Stanie się to na waszych oczach i za waszych dni. Ucichnie głos nowożeńca. Nie usłyszy się jego wybranki.