« 2Kor 13:9 2 List do Koryntian 13:10 2Kor 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego to nieprzytomny piszę, abych się przytomny srogo nie obchodził, wedle władze którą mi dał Pan, na budowanie, a nie na rozwalanie.
2.WUJEK.1923Dlatego to w niebytności piszę, abych przytomnym będąc, surowiéj nie postępował według władzy, którą mi Pan dał na zbudowanie, a nie na zepsowanie.
3.RAKOW.NTDla tego to nieobecny będąc piszę, abych obecny srogości nie używał, według zwierzchności którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zepsowaniu.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż to piszę, nie będąc obecny, abym będąc obecnym, nie musiał używać srogości według mocy, którą mi dał Pan na zbudowanie, a nie na zepsowanie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego piszę to, będąc nieobecny, abym będąc obecny, nie musiał postępować surowo według mocy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku niszczeniu.
6.JACZEWSKIDla tego to piszę, będąc od was daleko, abym znalazłszy się śród was, nie był zmuszony stać się surowym i użyć swej władzy, którą mam ku budowaniu a nie ku psowaniu.
7.SYMONDlatego piszę to nieobecny, abym, gdy będę obecny, nie był zmuszony użyć srogości według władzy, którą mi Pan dał na obudowanie, a nie na burzenie.
8.MARIAWICIDlatego piszę to w niebytności, abym obecnym będąc, surowiej z wami nie poczynał według tej władzy, którą mi Pan dał ku zbudowaniu, a nie ku zepsowaniu.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego piszę to będąc nieobecnym, abym gdy przybędę, nie postępował surowo według władzy, którą mi Bóg dał na zbudowanie, a nie na burzenie.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego piszę to, nieobecny, abym gdy przybędę, nie postępował surowo według władzy, którą mi Pan dał dla zbudowania, a nie dla burzenia.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej - według władzy, którą Pan mi dał ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
12.BRYTYJKADlatego ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu.
13.POZNAŃSKADlatego chociaż jestem wśród was nieobecny, piszę o tych sprawach, abym po przybyciu do was nie musiał korzystać z władzy, którą Pan mi dał po to, abym budował, a nie burzył.
14.WARSZ.PRASKADlatego też jako nieobecny tak piszę, abym jako obecny wśród was nie musiał postępować surowiej – wedle władzy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu przedstawiam te sprawy, gdy jestem nieobecny, abym będąc obecny, nikogo nie potraktował srogo; z powodu mocy, którą mi Pan dał do budowania, a nie do niszczenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego jako nieobecny to piszę, abym - obecny - nie musiał postąpić surowo, korzystając z władzy, którą Pan dał mi do budowania, a nie do burzenia.
17.TOR.PRZ.Dlatego będąc nieobecny piszę to, abym, gdy będę obecny, nie musiał użyć surowości zgodnie z autorytetem, który mi dał Pan dla zbudowania, a nie dla burzenia.