« 2Kor 13:1 2 List do Koryntian 13:2 2Kor 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przepowiedziałem i wprzód mówię, jako przytomny po wtóre, i nie przytomny teraz piszę którzy wprzód zgrzeszyli, i inym wszem, iż jeśli przyjdę znowu nie zfolguję.
2.WUJEK.1923Powiedziałem przedtem i opowiadam, jako obecnym będąc i teraz odległym, tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim inszym, że jeżli zasię przyjdę, nie przepuszczę.
3.RAKOW.NTW przódem powiedział, i w przód powiedam, jako obecny powtóre, i nieobecny teraz piszę onym którzy przedtym grzeszyli, i wszytkim inszym, że jeśli przyjdę zasię, nie zfolguje.
4.GDAŃSKA.1881Powiedziałem przedtem i znowu powiadam jako powtóre obecny, a teraz nie będąc obecny piszę tym, którzy przedtem grzeszyli i wszystkim inszym, że jeźli znowu przyjdę, nie przepuszczę im.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem poprzednio i znowu mówię, jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz, piszę tym, którzy przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że jeśli znowu przybędę, nie oszczędzę nikogo;
6.JACZEWSKIJakto oświadczyłem kiedyś ustnie, tak i obecnie oświadczam przez pośrednictwo tego listu tak dawnym jako i obecnym winowajcom, że im nie przebaczę, gdy przybędę.
7.SYMONZapowiedziałem już i zapowiadam jeszcze: tak gdybym był u was obecny, jak i teraz nieobecny: tak tym, którzy przedtem zgrzeszyli, jak i wszystkim innym: że jeśli znowu przybędę, nie przepuszczę.
8.MARIAWICIPowiedziałem przedtem i opowiadam teraz, – jak gdybym sam był obecnym, chociaż teraz nie jestem obecny, – tym którzy przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że gdy znowu przyjdę, nie przepuszczę.
9.DĄBR.WUL.1973Zapowiedziałem już i zapowiadam, że gdy się zjawię, choć teraz jestem nieobecny, tym, którzy przedtem zgrzeszyli, i wszystkim innym, gdy przybędę powtórnie, nie przepuszczę.
10.DĄBR.GR.1961Zapowiedziałem już, kiedy byłem po raz drugi, i zapowiadam teraz, gdy jestem nieobecny, że tym, którzy przedtem zgrzeszyli, i wszystkim innym, gdy znowu przybędę, nie przepuszczę,
11.TYSIĄCL.WYD5Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam - jako obecny za drugim razem, a nieobecny teraz - tym, którzy już przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał nikogo.
12.BRYTYJKAZapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was, i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech, i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał,
13.POZNAŃSKAKiedy byłem u was po raz drugi, zapowiedziałem już i teraz - chociaż jestem nieobecny - znów zapowiadam tym, którzy poprzednio popełnili grzechy, oraz wszystkim innym, że gdy ponownie przybędę, nie oszczędzę nikogo.
14.WARSZ.PRASKAZapowiedziałem to już i teraz zapowiadam – jak obecny za drugim razem, a nieobecny teraz – tym, którzy już przedtem grzeszyli, i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał [nikogo].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedziałem przedtem i zapowiadam jakby będąc obecny drugi raz, a teraz nie będąc obecny że kiedy znowu przyjdę, nie będę oszczędzał tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim pozostałym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapowiedziałem poprzednio i teraz zapowiadam - przedtem osobiście, a teraz listownie: Tym, którzy wcześniej zgrzeszyli, i wszystkim pozostałym, po swoim przybyciu nie będę pobłażał.
17.TOR.PRZ.2023Zapowiedziałem i zapowiadam, jako obecny za drugim razem, a teraz będąc nieobecny; piszę tym, którzy przedtem zgrzeszyli, i wszystkim pozostałym, że jeśli znów przyjdę, nie będę nikogo oszczędzał,