« 2Kor 13:2 2 List do Koryntian 13:3 2Kor 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ doświadczenia szukacie, we mnie mówiącego Christusa, który do was niemoże, ale możny jest w was.
2.WUJEK.1923Czyli doświadczenia szukacie tego, który we mnie mówi, Chrystusa? który w was nie jest słaby, ale w was jest mocny?
3.RAKOW.NTPonieważ doświadczenia szukacie we mnie mówiącego Christusa, który przeciwko wam nie jest niemocny, ale mocny w was jest.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ chcecie doświadczyć tego, który we mnie mówi, Chrystusa, który ku wam nie jest słaby, ale mocny jest w was.
5.GDAŃSKA.2017Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was.
6.JACZEWSKINie pragnijcie doświadczyć we mnie mocy Chrystusowej. On przeze mnie przemawia; dowody potęgi jego macie na sobie.
7.SYMONCzy chcecie doświadczyć mówiącego we mnie Chrystusa, który nie jest słaby przeciwko wam, ale mocny jest śród was?
8.MARIAWICIIzali chcecie doświadczyć mocy Tego, Który we mnie mówi, Chrystusa? Który w was nie jest niemocny, ale jest mocnym w was.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż chcecie doświadczyć Chrystusa mówiącego przeze mnie? Nie jest on słaby dla was, ale mocny jest pośród was.
10.DĄBR.GR.1961bo wy chcecie doświadczyć Chrystusa mówiącego przeze mnie. Nie jest on słabym wobec was, ale jest mocny wśród was.
11.TYSIĄCL.WYD5Usiłujecie bowiem doświadczać Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją.
12.BRYTYJKASkoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was.
13.POZNAŃSKASzukacie dowodu na to, że przemawia przeze mnie Chrystus. Nie jest On słaby wobec was, lecz właśnie wśród was okazuje swoją moc.
14.WARSZ.PRASKAUsiłujecie bowiem doświadczać Chrystusa, który przeze mnie przemawia, a nie jest słaby wobec was, lecz ukazuje w was moc swoją.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro pragniecie próby mówiącego przeze mnie Chrystusa, który nie jest bez siły względem was, wszak w was jest silny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukacie dowodu na to, że przemawia przeze mnie Chrystus, który nie jest w odniesieniu do was bezsilny, ale okazuje wśród was swoją moc - to będziecie ten dowód mieli.
17.TOR.PRZ.Skoro chcecie doświadczyć mówiącego we mnie Chrystusa, który wobec was nie jest bezsilny, ale mocny jest w was.