« 2Kor 13:4 2 List do Koryntian 13:5 2Kor 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Was samych pokuście, jeśliście w wierze. Siebie samych doznajcie. Albo siebie sami nie znacie, iż Jesus Christus u was jest, chybabyście odrzuceni.
2.WUJEK.1923Doświadczajcie samych siebie, jeżli jesteście w wierze: samych siebie doznawajcie. Albo nie znacie samych siebie, że w was jest Chrystus Jezus? chyba jeźli snadź jesteście odrzuceni.
3.RAKOW.NTSamych siebie pokuszajcie jeśli jesteście w wierze, samych siebie doświadczcie; abo nie znacie samych siebie, że Jezus Christus w was jest? chyba jeśli snadź odrzuconymi jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus w was jest? chyba żebyście byli odrzuceni.
5.GDAŃSKA.2017Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni.
6.JACZEWSKISami się doświadczajcie, czy macie wiarę. Zaradźcie się sumienia swego: ono wam powie, czy Jezus Chrystus jest w was, lub też - czy grzesznikami jesteście.
7.SYMONPróbujcie samych siebie, czy jesteście w wierze: samych siebie doznawajcie. Czy nie uznajecie, że w was jest Chrystus Jezus? chyba snadź nie jesteście, czem być powinniście.
8.MARIAWICISami się doświadczajcie, czy jesteście w wierze; sami się próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba jeśliście się stali odrzuconymi.
9.DĄBR.WUL.1973Próbujcie samych siebie, czy jesteście w wierze: samych siebie doświadczajcie. Czyż nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba żeście zostali odrzuceni.
10.DĄBR.GR.1961Próbujcie samych siebie, czy macie wiarę: samych siebie doświadczajcie. Czyż nie znacie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście zostali odrzuceni.
11.TYSIĄCL.WYD5Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni.
12.BRYTYJKAPoddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.
13.POZNAŃSKAWypróbujcie samych siebie, czy trwacie w wierze, i doświadczajcie siebie samych. Czy nie znacie siebie i nie wiecie, że Jezus Chrystus jest wśród was? Chyba że nie wytrzymujecie próby.
14.WARSZ.PRASKASiebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Doświadczajcie samych siebie, skoro jesteście w wierze; sami siebie próbujcie. Czy sami nie rozpoznajecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że jesteście coś niewłaściwi?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPoddawajcie samych siebie próbie: Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie: Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Jeśli nie, to może rzeczywiście nie przeszliście próby.
17.TOR.PRZ.Poddawajcie próbie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czyż sami o sobie w pełni nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że jesteście niewypróbowani.