« 2Kor 13:6 2 List do Koryntian 13:7 2Kor 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A modlemy się do Boga, abyście nic złego nie uczynili, nie żebyśmy się doświadczonemi okazali, ale abyście wy dobrze czynili, a my jakobyśmy odrzuceni byli.
2.WUJEK.1923A prosimy Boga, abyście nic złego nie czynili: nie iżebyśmy się my doświadczonymi okazali, ale abyście wy, co jest dobrego, czynili, a my byśmy byli jako odrzuconymi.
3.RAKOW.NTA żądam u Boga, abyście nie czynili wy nic złego; nie iżebyśmy się my doświadczonymi okazali, ale abyście wy dobre czynili, a my byśmy jako odrzuconymi byli.
4.GDAŃSKA.1881I modlę się Bogu, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy się my doświadczonymi okazali, ale abyście wy to, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jako odrzuceni.
5.GDAŃSKA.2017I modlę się do Boga, abyście nie czynili nic złego, nie po to, abyśmy my okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, choćbyśmy byli jak odrzuceni.
6.JACZEWSKIProsimy Boga, iżbyście nic złego nie czynili: nie dla tego, iżbyśmy tym sposobem chcieli pokazywać swą władzę nad wami, ale przeciwnie: pragniemy nie mieć żadnej władzy, bylebyście tylko wy cnotliwymi byli.
7.SYMONA prosimy Boga, abyście nic złego nie uczynili: nie żebyśmy okazywali moc naszą, ale abyście wy czynili dobrze, a my jakoby nie byli, czem jesteśmy.
8.MARIAWICIA prosimy Boga, żebyście nic złego nie czynili; nie dlatego, żebyśmy się okazali dobrymi, ale żebyście wy czynili to, co jest dobrego, a my żebyśmy byli jako odrzuceni.
9.DĄBR.WUL.1973A prosimy Boga, abyście nic złego nie czynili, nie żebyśmy się okazali wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, a my, żebyśmy uchodzili za nie wypróbowanych.
10.DĄBR.GR.1961A prosimy Boga, abyście nic złego nie czynili, nie żebyśmy się okazali wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co dobre, a my, żebyśmy uchodzili za niewypróbowanych.
11.TYSIĄCL.WYD5Prosimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili, co dobre, a my - żebyśmy byli jakby odrzuceni.
12.BRYTYJKAA modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za nie wypróbowanych.
13.POZNAŃSKAModlimy się zaś do Boga, abyście nic złego nie uczynili. Nie idzie o to, aby okazać, że my próbę wytrzymujemy, lecz abyście czynili to, co dobre, a my, żebyśmy wyglądali na tych, którzy próby nie wytrzymują.
14.WARSZ.PRASKAProsimy przeto Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie o to chodzi, byśmy się sami okazali wypróbowani, lecz byście wy czynili, co dobre, a my – żebyśmy byli jakby odrzuceni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale modlimy się do Boga, byście wy nie uczynili niczego złego. Nie, abyśmy my mogli okazać się wypróbowani, ale byście wy czynili to, co szlachetne; zaś my abyśmy mogli być jak gdyby odrzuceni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedzcie, że modlimy się do Boga o to, abyście nie czynili nic złego - lecz nie po to, abyśmy my dzięki temu mogli uchodzić za wypróbowanych. Chcemy, abyście postępowali szlachetnie, nawet gdybyśmy my mieli się okazać niewypróbowani.
17.TOR.PRZ.A modlę się do Boga, abyście nic złego nie czynili; nie dlatego, żebyśmy okazali się wypróbowani, ale abyście wy czynili to, co jest dobre, a my byśmy byli jak niewypróbowani.