« 2Kor 13:8 2 List do Koryntian 13:9 2Kor 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo radziśmy gdy my niemożemy, a wy możecie. Lecz i tego żądamy, waszego wypełnienia.
2.WUJEK.1923Albowiem się radujemy, że my jesteśmy niemocnymi, a wy jesteście mocnymi: oto i prosimy o waszę doskonałość.
3.RAKOW.NTAbowiem się weselimy, gdy my jesteśmy niemocnymi, a wy mocnymi jesteście. A tego też żądamy, waszej zupełnej naprawy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem się radujemy, że chociaśmy my słabymi, ale wy jesteście mocnymi; a tegoć i życzymy, abyście wy byli doskonałymi.
5.GDAŃSKA.2017Cieszymy się bowiem, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni; i tego też życzymy, abyście wy byli doskonali.
6.JACZEWSKICieszymy się z naszej słabości, gdy wy mocnymi jesteście, i modlimy się o to, abyście mocnymi byli.
7.SYMONCieszymy się, gdy my słabi, a wy mocni jesteście: przetoż i modlimy się o waszą doskonałość.
8.MARIAWICIRadujemy się bowiem, że my jesteśmy niemocnymi, a wy mocnymi; o to też prosimy, abyście się stali doskonałymi.
9.DĄBR.WUL.1973I cieszymy się, że myśmy słabi, a wy mocni, i modlimy się o waszą doskonałość.
10.DĄBR.GR.1961I cieszymy się, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni, i modlimy się o waszą doskonałość.
11.TYSIĄCL.WYD5Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś - mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.
12.BRYTYJKACieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni; o to też się i modlimy, o doskonałość waszą.
13.POZNAŃSKACieszymy się, gdy my jesteśmy słabi, a wy mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.
14.WARSZ.PRASKACieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś – mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ się cieszymy, kiedy jesteśmy słabi, zaś wy jesteście mocni; i modlimy się odnośnie waszego wyuczenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI cieszymy się, nawet gdy jesteśmy słabi. Wy bądźcie mocni! O to też się modlimy - o waszą przydatność.
17.TOR.PRZ.Albowiem radujemy się, jeżeli my bylibyśmy słabi, a wy bylibyście mocni; a o to też modlimy się – o wasze wzmocnienie.