« 1Moj 33:13 1 Księga Mojżeszowa 33:14 1Moj 33:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJedź, panie moj, naprzod ❬...❭, a jać pojdę znienagła za tobą, jako może bydło statczyć, aże przydę ❬...❭ do Seir”.
2.WUJEK.1923Niech wprzód jedzie pan mój przed sługą swoim: a ja pójdę z lekka za nim w tropy jego, jako obaczę, że nadęży mój drobiożdżek, aż przyjdę do pana mego do Seir.
3.GDAŃSKA.1881Niech w przód proszę jedzie pan mój przed sługą swoim, a ja poprowadzę się z lekka, jako zdąży trzoda, która jest przede mną, i jako nadążą dzieci, aż przyjdę do pana mego do Seir.
4.GDAŃSKA.2017Niech mój pan, proszę, idzie przed swoim sługą, a ja będę szedł powoli, jak nadąży stado, które jest przede mną, i jak nadążą dzieci, aż przyjdę do mego pana do Seiru.
5.NEUFELD.1863Niechaj, proszę, pan mój pójdzie przed sługą swoim, a ja postępować będę powoli, podług chodu bydła co przedemną i podług chodu dzieci, aż przyjdę do pana mojego do Seir.
6.CYLKOWNiechajże pójdzie pan mój przed sługą swoim, a ja postępować będę powoli, jako nadąży bydło, które przedemną, i jako nadążą dzieci, póki nie dojdę do pana mojego do Seiru.
7.KRUSZYŃSKINiech idzie - proszę - pan mój przed sługą swoim, a ja będę postępował powoli za krokiem stad, które są przedemną i za krokiem dzieci, aż przyjdę do pana mego, do Seir".
8.MIESESNiechajże pan mój pójdzie przed sługą swoim, a ja będę prowadził się powoli stosownie do bydła, które tu przedemną; – i stosownie do dzieci, – aż przybędę do Seiru, do pana mojego”.
9.TYSIĄCL.WYD5Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś dostosuję się, jak mi będzie dogodniej, do kroku mojej trzody, którą pędzę, i do kroku dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru.
10.BRYTYJKANiech pan mój jedzie naprzód przed sługą swoim, a ja będę ciągnął powoli, w miarę jak nadąży bydło, które jest przede mną, i jak nadążą dzieci, aż dojdę do pana mego do Seiru.
11.POZNAŃSKANiech raczej pan mój wyruszy przed swoim sługą, a ja będę się posuwał powoli, zależnie od spraw, o które muszę zadbać, i zależnie od [zdrowia] dzieci, aż dotrę do mego pana do Seiru.
12.WARSZ.PRASKAIdź lepiej przede mną, sługą twoim, ja zaś będę się posuwał powoli za tobą, jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, a także ile będą miały sił dzieci. I tak dotrę do ciebie, panie mój, do Seiru.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech mój pan pójdzie przed swoim sługą, a ja będę szedł powoli tak jak nadąży bydło, które jest przede mną oraz jak nadążą dzieci dopóki nie dojdę do Seiru, do mojego pana.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech mój pan rusza przodem przed swym sługą. Ja pociągnę powoli, w tempie stad oraz dzieci, które mam ze sobą, aż dotrę do mojego pana do Seir.