« DzA 11:11 Dzieje Apostolskie 11:12 DzA 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł mi lepak duch (żebym) szedł z nimi, nic się nie sumniąc. A przyszli zemną, i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu (onego) męża.
2.WUJEK.1923I rzekł mi Duch, abych z nimi szedł, nic nie wątpiąc. Szli téż ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy w dom męża.
3.RAKOW.NTA rzekł mi duch abych szedł z nimi, nic nie wątpiąc. Szli też ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy w dom onego męża.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mi Duch, abym z nimi szedł, nic nie wątpiąc. Szli też ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu onego męża;
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Szło też ze mną tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka.
6.JACZEWSKIDuch święty polecił mi bezwłocznie udać się z nimi. Puściłem się tedy w drogę, a towarzyszyło mi sześciu tych braci, których tu widzicie. Razem weszliśmy do domu onego męża,
7.SZCZEPAŃSKIDuch zaś mi powiedział, bym poszedł z nimi bez żadnego zastanawiania się. Poszło zatem ze mną i tych sześciu braci, i weszliśmy do domu męża owego.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł do mnie Duch, abym szedł z nimi bez żadnego wahania. A poszło ze mną i tych sześciu braci i weszliśmy do domu onego męża.
9.DĄBR.GR.1961I nakazał mi Duch, abym szedł z nimi bez żadnego wahania. A poszło ze mną i tych sześciu braci i weszliśmy do domu owego męża.
10.TYSIĄCL.WYD5Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka.
11.BRYTYJKAI powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu owego męża.
12.POZNAŃSKADuch zaś powiedział do mnie, abym bez wahania z nimi poszedł. Wybrało się więc ze mną również sześciu braci i przybyliśmy do domu tego człowieka.
13.WARSZ.PRASKAI polecił mi Duch, żebym poszedł z nimi bez wahania. Razem ze mną udało się w drogę tych oto sześciu braci. I tak przybyliśmy do domu owego człowieka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Duch mi powiedział, by nic się nie wahając, iść razem z nimi. Przyszło też ze mną sześciu braci i weszliśmy do domu tego męża.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Duch podpowiedział mi, że mam z nimi iść bez wahania. Wyruszyło też ze mną tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu tego człowieka.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Duch powiedział mi, abym poszedł razem z nimi, nie wahając się. A szło ze mną także tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka;