« DzA 11:12 Dzieje Apostolskie 11:13 DzA 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I powiedział nam, jako widział anioła wdomu swem stojącego i mówiącego jemu: Pośli do Joppy męże, a przyzów Symona rzeczonego Piotra.
2.WUJEK.1923I powiedział nam, jako widział Anioła w domu swym stojącego i mówiącego mu: Poślij do Joppy, a przyzów Symona, którego nazywają Piotrem,
3.RAKOW.NTI opowiedział nam jako widział Anioła w domu swym, który stanął i mówił jemu: Poślij do Joppen męże, a przyzów Symona nazwanego Piotrem;
4.GDAŃSKA.1881Który nam oznajmił, jako widział Anioła w domu swym stojącego i mówiącego do siebie: Poślij męże do Joppy, a przyzwij Szymona, którego zowią Piotrem.
5.GDAŃSKA.2017On nam opowiedział, jak ujrzał w swoim domu anioła, który stanął i powiedział do niego: Poślij ludzi do Jafy i przywołaj Szymona, zwanego Piotrem.
6.JACZEWSKIktóry opowiedział nam, jak to Anioł stanął w jego domu i jak mu mówił: Poszlij do Joppy i wezwij Szymona, który się zowie Piotrem.
7.SZCZEPAŃSKII opowiedział nam, jako w swym domu ujrzał anioła, który stanął i rzekł doń: Poślij do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem,
8.DĄBR.WUL.1973A on opowiedział nam, jak w domu swoim ujrzał Anioła, który stanął i rzekł do niego: Poślij do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem,
9.DĄBR.GR.1961A on opowiedział nam, jak w domu swoim ujrzał Anioła, który stanął i powiedział do niego: Poślij, do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem,
10.TYSIĄCL.WYD5On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem.
11.BRYTYJKAOpowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem,
12.POZNAŃSKAOn zaś opowiedział nam, jak w swoim domu ujrzał anioła, jak stanął przed nim i powiedział: »Poślij do Joppy po Szymona Piotra,
13.WARSZ.PRASKAA on opowiedział nam o tym, jak widział anioła, który pojawił się w jego domu i wydał mu takie oto polecenie: Niech ktoś od ciebie pójdzie do Jafy i sprowadzi tu Szymona zwanego Piotrem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on nam oznajmił, jak zobaczył w swoim domu stojącego anioła, który mu powiedział: Poślij mężczyzn do Joppy oraz wezwij Szymona, zwanego Piotrem,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOpowiedział nam on, jak zobaczył anioła, który stanął w jego domu i polecił mu: Poślij do Joppy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem.
16.TOR.NOWE.PRZ.On też oznajmił nam, jak zobaczył anioła, który stanął w jego domu i powiedział mu: Poślij mężczyzn do Joppy i wezwij Szymona, którego nazywają Piotrem;