« DzA 11:16 Dzieje Apostolskie 11:17 DzA 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto równy dar dał im Bóg, jako i nam gdyśmy uwierzyli w pana Jesusa Christa ja kto byłem żebym mógł hamować Boga?
2.WUJEK.1923Jeźliż im tedy tęż łaskę dał Bóg, jako i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ja com był, żebych mógł zabronić Bogu?
3.RAKOW.NTJeśli tedy równy dar dał im Bóg jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Christusa, a ja cóżem zacz był, żebym był mógł hamować Boga?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ im tedy Bóg dał równy dar i jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, i któżem ja był, abym mógł zabronić Bogu?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu?
6.JACZEWSKIJeżeli tedy takąż samą łaskę dał Bóg im, jako i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa; to ktoż ja jestem, abym Bogu tego czynić zabronił?"
7.SZCZEPAŃSKIJeśli więc Bóg udzielił im tego samego daru, jako i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, kimże ja byłem, by módz Bogu zabronić?
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli przeto dał im Bóg tę samą łaskę, co i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, kimże ja byłem, abym mógł zabraniać Bogu?
9.DĄBR.GR.1961Jeśli przeto dał im Bóg ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kimże ja byłem, abym mógł zabraniać Bogu?
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?
11.BRYTYJKAJeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu?
12.POZNAŃSKAJeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, czyż mogłem się Bogu przeciwstawić?
13.WARSZ.PRASKAJeżeli więc Bóg udzielił im także tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc Bóg dał im równy dar, jak i nam, którzy uwierzyliśmy względem Pana Jezusa Chrystusa, jakże ja byłbym władny zabronić Bogu?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym mógł sprzeciwiać się Bogu?
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli więc dał im Bóg ten sam dar, jak i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, bym mógł zabronić tego Bogu?