« Nehe 9:12 Księga Nehemiasza 9:13 Nehe 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA na gorę Synaj zstąpiłeś, a mowiłeś s nimi z nieba, a dałeś jim sądy prawe a zakon prawdy i duchowne obyczaje, i przykazania dobra,
2.WUJEK.1923Stąpiłeś téż na górę Synai i mówiłeś z nimi z nieba i dałeś im sądy prawe i zakon prawdy, Ceremonie i przykazania dobre.
3.GDAŃSKA.1881Potemeś na górę Synaj zstąpił, i mówiłeś do nich z nieba, a dałeś im sądy prawe, i zakony prawdziwe, ustawy i rozkazania dobre.
4.GDAŃSKA.2017Potem zstąpiłeś na górę Synaj i mówiłeś do nich z nieba. Dałeś im sprawiedliwe sądy, słuszne prawa, dobre ustawy i przykazania.
5.KRUSZYŃSKIZstąpiłeś na górę Synaj i z niebios z nimi rozmawiałeś i dałeś im sądy prawe i zakony prawdziwe, ustawy i przykazania dobre,
6.TYSIĄCL.WYD5Potem na górę Synaj zstąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba; i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania.
7.BRYTYJKAPotem zstąpiłeś na górę SynajI rozmawiałeś z nimi z niebios, I dałeś im prawe ustawy, Nauki prawdziwe, Dobre przepisy i przykazania.
8.POZNAŃSKAZstąpiłeś na górę Synaj i z wysokości niebios przemawiałeś do nich; dałeś im sprawiedliwe zasady, słuszne prawa, najwznioślejsze przykazania i ustawy.
9.WARSZ.PRASKAZstąpiłeś do nich z góry Synaj, przemawiałeś do nich z wyżyn Niebieskich; wydawałeś im sprawiedliwe polecenia, prawa oparte na prawdzie, przykazania i mądre pouczenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zszedłeś na Synaju na górę oraz mówiłeś do nich z niebios. Dałeś im rozstrzygnięcia prawne, prawdziwe Prawo, słuszne ustawy oraz nakazy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZstąpiłeś też na górę Synaj, rozmawiałeś z nimi z nieba, nadałeś im sprawiedliwe prawa, sprawdzone pouczenia, dobre ustawy i przykazania.