« Nehe 9:16 Księga Nehemiasza 9:17 Nehe 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie chcieli tobie oddani być ani się rozpominali na twe dziwy, jeżeś jim czynił, i zatwardzili szyje swe a dali są woli swej, aby się nawrocili k służbie swej z swarem, ale ty, Boże łaskawy, dobrotliwy i miłosierny, długomyślny i wielikiego slutowania, nie opuściłeś jich.
2.WUJEK.1923I nie chcieli słuchać, ani wspomnieli na dziwy twoje, któreś im był uczynił. I zatwardzili karki swoje i dali głowę, aby się wrócili w niewolą swą jakoby przez upór. Ale ty, Boże miłościwy, łaskawy a miłosierny, nieskwapliwy i wielkiego zlitowania, nie opuściłeś ich.
3.GDAŃSKA.1881Owszem nie chcieli słuchać, ani wspomnieli na cuda twoje, któreś czynił, przy nich; ale zatwardziwszy kark swój postanowili sobie wodza, chcąc się wrócić w niewolę swoję w uporze swoim. Lecz ty, o Boże miłościwy, łaskawy, i miłosierny, nieskwapli wy, i wielkiego miłosierdzia! nie opuściłeś ich.
4.GDAŃSKA.2017Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o twoich cudach, które dla nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby wrócić do swojej niewoli. Lecz ty jesteś Bogiem przebaczenia – łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci – i nie opuściłeś ich.
5.KRUSZYŃSKIWzgardzili, aby nie słuchać i nie pamiętali o cudach Twoich, któreś dla nich uczynił. Zatwardzili kark swój i w swoim uporze postanowili wodza, aby się wrócić do niewoli swojej. Tyś wszakże był Bogiem pełnym dobroci, łaskawym, miłosiernym, nieskwapliwym i wielkim w łaskawości i nie opuściłeś ich.
6.TYSIĄCL.WYD5I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, które dla nich uczyniłeś. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej, zbuntowani. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łagodny i litościwy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę; Ty nie opuściłeś ich.
7.BRYTYJKAUchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, Jakie czyniłeś z nimi, Owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, Aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, Miłosiernym i litościwym, Cierpliwym i wielce łaskawym, Więc ich nie opuściłeś.
8.POZNAŃSKAWypowiedzieli Ci posłuszeństwo, nie pomnąc na cuda, któreś dla nich uczynił. Stali się oporni zamyślając w swym sercu powrócić do Egiptu pod jarzmo niewoli. Ty wszakże jesteś Bogiem przebaczenia, łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i dobroci pełnym, więc ich nie opuściłeś.
9.WARSZ.PRASKANie byli Ci posłuszni i nie chcieli sobie przypomnieć wszystkich owych niezwykłych rzeczy, których dokonałeś dla ich dobra. Stali się krnąbrni i w swojej głupocie postanowili wrócić do dawnej niewoli. Ty jednak jesteś Bogiem zawsze skorym do przebaczenia, pełnym cierpliwości i miłosierdzia, niełatwo wpadającym w gniew i przebogatym w dobroć. I dlatego ich nie opuściłeś.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owszem, nie chcieli słuchać oraz nie wspominali Twoich cudów, które przy nich czyniłeś. Usztywnili swe karki, mianowali sobie wodza, by w swym uporze powrócić do niewoli. Lecz Ty ich nie opuściłeś, Boże przebaczający, łaskawy, miłosierny, nieprędki do gniewu na twarzy oraz wielkiej miłości.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITByli nieposłuszni, nie pamiętali o cudach, których dokonywałeś z nimi. Przeciwnie, byli uparci, wybrali sobie przywódcę, by wrócić z nim do niewoli - do Egiptu! Lecz Ty okazałeś się Bogiem wielkiego przebaczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym - i ich nie porzuciłeś.