« Nehe 9:21 Księga Nehemiasza 9:22 Nehe 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA poddaw jim krolewstwa i ludzi, rozdzieliłeś jim losy a odzierżeli ziemię Seonowę a ziemię krola Ezebonowę, a ziemię Ogowę krola banańskiego,
2.WUJEK.1923I dałeś im królestwa i narody i podzieliłeś im losy, i posiedli ziemię Sehon i ziemię króla Hesebon i ziemię Og, króla Bazan.
3.GDAŃSKA.1881I podałeś im królestwa i narody, któreś rozegnał po kątach, tak, że posiedli ziemię Sehonową, i ziemię króla Hesebońskiego, i ziemię Oga, króla Basańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Dałeś im królestwa i narody i rozmieściłeś ich po zakątkach, tak że posiedli ziemię Sichona, ziemię króla Heszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu.
5.KRUSZYŃSKIWydałeś im królestwa i narody i podzieliłeś im przestrzeń; posiedli też kraj Sehona i kraj króla Heszbonu, oraz kraj Oga, króla na Baszanie.
6.TYSIĄCL.WYD5Dałeś im królestwa i ludy, i przydzieliłeś je im jako ziemie kresowe, i oni posiedli ziemię Sichona, <i ziemię> króla Cheszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu.
7.BRYTYJKADałeś im królestwa i ludy, Przydzielając im je jako przyległość, Toteż wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Cheszbonu, I ziemię Oga, króla Baszanu.
8.POZNAŃSKAWydałeś im na łup królestwa i ludy, przydzieliłeś je im w udziale. Zdobyli kraj Sichona, króla Cheszbonu, i kraj Oga, króla Baszanu.
9.WARSZ.PRASKAPrzekazałeś im królestwa i całe narody, których ziemie między nich podzieliłeś. Tak więc wzięli w posiadanie ziemię Sichona, króla Cheszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddałeś im królestwa i narody, rozganiając po skrajach, więc posiedli ziemię Sychona, ziemię króla Cheszbonu i ziemię Oga, król Baszanu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPoddałeś im królestwa i ludy, przydzieliłeś odległe zakątki, stąd wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Cheszbonu, i ziemię Oga, króla Baszanu.