« Nehe 9:22 Księga Nehemiasza 9:23 Nehe 9:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa syny jich rozpłodziłeś jako gwiazdy na niebie, a przewiodłeś je do ziemie, o niejżeś mowił jich oćcom, aby wnidąc odzierżeli ją.
2.WUJEK.1923I rozmnożyłeś syny ich, jako gwiazdy niebieskie, i przywiodłeś je do ziemie, o której powiedziałeś był ojcom ich, aby weszli i posiedli.
3.GDAŃSKA.1881A synów ich rozmnożyłeś jako gwiazdy niebieskie, i wwiodłeś ich do ziemi, o którejś mawiał ojcom ich, że wnijdą i posiędą ją.
4.GDAŃSKA.2017Ich synów rozmnożyłeś jak gwiazdy na niebie i wprowadziłeś ich do ziemi, którą obiecałeś ich ojcom, mówiąc, że wejdą, aby ją posiąść.
5.KRUSZYŃSKIRozmnożyłeś ich synów jako gwiazdy na niebie i wprowadziłeś ich do ziemi, o której mawiałeś ojcom ich, że wejdą, aby posiąść.
6.TYSIĄCL.WYD5I synów ich rozmnożyłeś jak gwiazdy na niebie, i zaprowadziłeś ich do ziemi, w której posiadanie wejść mieli - jak przyrzekłeś ich ojcom.
7.BRYTYJKALiczbę ich synów pomnożyłeś jak gwiazdy niebieskieI sprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, Że wejdą do niej i wezmą ją w posiadanie.
8.POZNAŃSKARozmnożyłeś ich synów jako gwiazdy na niebie i wprowadziłeś do kraju, do którego, jak przyobiecałeś ojcom ich, mieli wkroczyć, by go posiąść.
9.WARSZ.PRASKARozmnożyłeś ich potomstwo jak gwiazdy na niebie i wprowadziłeś ich do kraju, o którym powiedziałeś już ich ojcom, że wejdą w jego posiadanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich synów rozmnożyłeś jak gwiazdy niebieskie oraz wprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich przodkom, że do niej wejdą i ją posiądą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIch synów pomnożyłeś jak gwiazdy na niebie i sprowadziłeś do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, że do niej wejdą i że ją posiądą.