« Nehe 9:32 Księga Nehemiasza 9:33 Nehe 9:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tyś sprawiedliwy w tem wszem, csoż na nas przyszło, boś prawdę nam uczynił, ale my nieprawiesmy czynili.
2.WUJEK.1923I ty sprawiedliwy jesteś we wszystkiem, co przyszło na nas; boś prawdę uczynił, a myśmy niezbożnie czynili.
3.GDAŃSKA.1881Acześ ty jest sprawiedliwy we wszystkiem tem, co przyszło na nas; boś sprawiedliwie uczynił, a myśmy niezbożnie czynili.
4.GDAŃSKA.2017Aczkolwiek ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nam przyszło, bo postąpiłeś sprawiedliwie, a my postąpiliśmy niegodziwie.
5.KRUSZYŃSKITyś jest sprawiedliwym we wszystkim, co się nam przy-' trafiło, boś według prawdy postępował; my jednakże przewrotnieśmy działali.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przyszło. Ty bowiem postąpiłeś słusznie, my natomiast zawiniliśmy.
7.BRYTYJKAWszak Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas; Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie:
8.POZNAŃSKAOkazałeś się sprawiedliwy we wszystkim, co się nam przydarzyło! Tyś okazał swą wierność, a my naszą bezbożność.
9.WARSZ.PRASKAObjawiłeś swoją sprawiedliwość we wszystkim, co na nas zsyłałeś, bo byłeś zawsze względem nas wierny. Tymczasem myśmy się ciągle dopuszczali zła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przyszło; gdyż sprawiedliwie uczyniłeś, a my postępowaliśmy niegodziwie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nas spotkało - tak, postępowałeś wiernie. To my byliśmy bezbożni.