« Nehe 9:37 Księga Nehemiasza 9:38 Nehe 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto za ty wszytki rzeczy my czynimy ślub a zapiszem się, a to poćwirdzą książęta nasza, nauczony naszy i kapłani naszy”.
2.WUJEK.1923W tem tedy wszystkiem my sami czyniemy przymierze i piszemy, i pieczętują książęta nasze, Lewitowie nasi i kapłani nasi.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże w tem wszystkiem czynimy mocne przymierze, i zapisujemy je, które pieczętują książęta nasi, Lewitowie nasi, i kapłani nasi.
4.GDAŃSKA.2017W związku z tym wszystkim zawieramy mocne przymierze i zapisujemy je, a nasi książęta, Lewici i kapłani pieczętują je.
5.KRUSZYŃSKI(10:1) W tym wszystkim czynimy mocne przymierze, spisujemy je i przypieczętują je książęta nasi, lewici nasi, kapłani nasi.
6.TYSIĄCL.WYD5Wobec tego wszystkiego my zawiera my i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani.
7.BRYTYJKA(10:1) W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, Lewici i kapłani.
8.POZNAŃSKA(10:1) W wyniku tych okoliczności podjęliśmy obowiązującą uchwałę i utrwaliliśmy ją na piśmie. Nasi przełożeni, lewici i kapłani położyli na tym pieczętowanym dokumencie swój podpis.
9.WARSZ.PRASKA(10:1) Mając to wszystko na uwadze, zawieramy święty układ, który niniejszym zostaje spisany, a nasi przywódcy, lewici i kapłani kładą pod nim swoje podpisy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak w tym wszystkim zawieramy pewne utwierdzenie, zapisujemy je oraz je pieczętują nasi książęta, Lewici i kapłani.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(10:1) W związku z tym wszystkim zawieramy pisemną umowę. Pieczętują ją nasi książęta, Lewici i kapłani.