« Nehe 9:3 Księga Nehemiasza 9:4 Nehe 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬I powstali na wschod❭ nauczon❬ych❭ Jozue a Bani, a Cedmijel, Reum a Bani, a Serebijasz [Odajasz, Sebna |a| Fataja] a wołali głosem wielikim ku Panu Bogu swemu.
2.WUJEK.1923A powstali na stopniu Lewitów Jozue i Bani i Cedmihel, Sabania, Bonni, Sarebias, Bani i Chanani: i wołali głosem wielkim do Pana, Boga swego,
3.GDAŃSKA.1881Zatem stanęli na stopniach Lewitów Jesua i Bani, Kadmiel, Sebanijasz, Bunni, Serebijasz, Bani, Chenani, a wołali głosem wielkim do Pana Boga swego.
4.GDAŃSKA.2017Potem na podwyższeniu dla Lewitów stanęli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem do PANA, swego Boga.
5.KRUSZYŃSKIJeszua, Bani, Kadmijel, Szebanija, Bunni, Szerebiasz, Bani, Khenani, weszli na podwyższenie lewickie i wołali wielkim głosem do Jahwe, ich Boga.
6.TYSIĄCL.WYD5A na podwyższeniu lewitów stanęli: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani, Kenani i głośno wołali do Pana, Boga swego;
7.BRYTYJKAPotem na stopniu przeznaczonym dla Lewitów stanęli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem do Pana, swojego Boga,
8.POZNAŃSKAJozue, Bani, Kadmiel, Szebanja, Bunni, Szerebja, Bani i Kenani wstąpili na podwyższenie dla lewitów i głośno wołali do Jahwe, Boga swojego.
9.WARSZ.PRASKAPotem wstąpili na podwyższenie lewici: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniasz, Bunni, Szerebiasz, Bani i Kenani i wołali donośnym głosem [modląc się] do Pana, Boga swego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś na stopniach Lewitów stanęli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Buni, Szerebiasz, Bani, Kenani, oraz wołali wielkim głosem do WIEKUISTEGO, swojego Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa stopniu przeznaczonym dla Lewitów stanęli: Jeszua, Bani, Kadmiel, Szebaniasz, Buni, Szerebiasz, Bani i Kenani i donośnie wołali do PANA, swojego Boga.