« 1Moj 26:11 1 Księga Mojżeszowa 26:12 1Moj 26:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I siał Izaak w onéj ziemi, i nalazł onego roku tyle sto kroć: i błogosławił mu Pan.
2.GDAŃSKA.1881Tedy siał Izaak w onej ziemi, i zebrał roku onego sto korcy, albowiem błogosławił mu Pan.
3.GDAŃSKA.2017Wówczas Izaak posiał w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotny plon, bo PAN mu błogosławił.
4.NEUFELD.1863I zasiał Jicchak na ziemi téj, i zyskał w tym roku stokrotną miarę, i pobłogosławił mu Wiekuisty.
5.CYLKOWI siał Ic'hak w ziemi onej, i zebrał roku tego stokrotne plony i błogosławił mu Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIIzaak zasiał w tym kraju i miał tego roku zbiory stokrotne; Bóg mu błogosławił.
7.MIESESIzak zasiał w kraju tym i zebrał w owym roku plony stokrotne i Wiekuisty błogosławił mu.
8.SPITZER.1937Więc zasiał Jicchak w kraju tym i uzyskał w roku tym stokrotne plony, gdyż pobłogosławił mu Wiekuisty.
9.TYSIĄCL.WYD5Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił.
10.BRYTYJKAIzaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił.
11.POZNAŃSKAIzaak zasiał ziarno w tym kraju i zebrał w tymże roku plon stokrotny, bo mu Jahwe błogosławił.
12.WARSZ.PRASKAIzaak obsiał swoje pola i zebrał w owym roku plony stokrotne. Jahwe darzył go swoim błogosławieństwem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Ic'hak osiał w owej ziemi i zebrał tego roku stokrotne plony, bo WIEKUISTY mu błogosławił.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTego roku Izaak obsiał pola w kraju swego pobytu i zebrał stokrotne plony - PAN mu błogosławił.