« 1Moj 26:12 1 Księga Mojżeszowa 26:13 1Moj 26:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zbogacił się człowiek, i postępował mnożąc się i rosnąc, aż został zbytnie wielkim.
2.GDAŃSKA.1881I zbogacił się on mąż, a im dalej, tem więcej wzmagał się, aż urósł wielce.
3.GDAŃSKA.2017I wzbogacił się ów człowiek, i rozwijał się coraz bardziej, aż stał się bardzo zamożny.
4.NEUFELD.1863I mąż ów stał się wielkim i postąpił coraz bardziéj w wielkości, aż stał się wielkim bardzo.
5.CYLKOWI wzmógł się on mąż, i stał się coraz możniejszym, aż został możnym bardzo.
6.KRUSZYŃSKII wzbogacił się ten mąż, a wzrastając stopniowo w bogactwo, stał się bardzo bogatym.
7.MIESESMąż ten wzmógł się i stawał się coraz możniejszym, aż stał się bardzo możnym:
8.SPITZER.1937I wzmógł się ów mąż i postępował w wielkości swej, aż stał się możnym bardzo.
9.TYSIĄCL.WYD5I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiego majątku.
10.BRYTYJKAI zbogacił się ten mąż, i coraz bardziej się bogacił, tak że stał się bardzo zamożny.
11.POZNAŃSKAWzbogacił się więc ten mąż i był coraz bogatszy, aż stał się bardzo majętny:
12.WARSZ.PRASKAI tak stawał się Izaak coraz zamożniejszy, aż dorobił się ogromnego majątku.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem urósł ten mąż jeszcze bardziej, stawał się coraz możniejszym, aż został bardzo możnym.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki temu wzbogacił się, był coraz zamożniejszy, aż stał się bardzo bogaty.