« 1Moj 26:13 1 Księga Mojżeszowa 26:14 1Moj 26:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miał téż stada owiec i bydła, i czeladzi mnóstwo. Przeto zajrząc mu Palestynowie:
2.GDAŃSKA.1881I miał stada owiec, i stada wołów, i czeladzi dosyć; przetoż mu zajrzeli Filistyńczycy.
3.GDAŃSKA.2017Miał trzody owiec i stada wołów oraz wiele sług, tak że Filistyni mu zazdrościli.
4.NEUFELD.1863I miał stada owiec i stada bydła i wiele robocizny i zazdrościli mu Pelisztowie.
5.CYLKOWI miał stada owiec, i stada wołów, i czeladź liczną; i zazdrościli mu Pelisztyni.
6.KRUSZYŃSKIMiał stada owiec, i stada wołów i służbę liczną, aż mu zazdrościli Filistyni.
7.MIESESposiadał stada owiec, stada wołów i służbę mnogą; – Filistyńczycy zazdrościli mu,
8.SPITZER.1937I miał stada owiec i stada bydła i służbę liczną i zazdrościli mu Filistyni.
9.TYSIĄCL.WYD5Miał liczne stada drobnego i większego bydła oraz wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości
10.BRYTYJKAMiał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę; i zazdrościli mu Filistyni.
11.POZNAŃSKAmiał stada owiec i wołów oraz liczną służbę. Filistyni, zazdroszcząc mu,
12.WARSZ.PRASKAPosiadał wiele owiec, wołów i dużo służby; z tego też powodu znienawidzili go Filistyni.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miał stada owiec, stada byków i liczną czeladź, więc Pelisztini mu zazdrościli.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPosiadał stada owiec i bydła oraz liczną służbę. Filistyńczycy zaczęli mu zazdrościć.