« 1Moj 26:18 1 Księga Mojżeszowa 26:19 1Moj 26:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kopali na strumieniu, i naleźli wodę żywą.
2.GDAŃSKA.1881Tedy kopali słudzy Izaakowi w onej dolinie, i znaleźli tam studnią wód żywych.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie i znaleźli tam studnię ze źródlaną wodą.
4.NEUFELD.1863I kopali niewolnicy Jicchaka w dolinie, i znaleźli tam studnią wody żywéj.
5.CYLKOWI kopali też słudzy Ic'haka w dolinie, i znaleźli tam źródło wód żywych.
6.KRUSZYŃSKII wydrążyli słudzy Izaaka na dolinie i znaleźli tam studnię z wodą źródlaną.
7.MIESESGdy słudzy Izaka kopali w dolinie tej i znaleźli tam źródło żywej wody,
8.SPITZER.1937I kopali słudzy Jicchaka w dolinie i znaleźli tam źródło wód żywych.
9.TYSIĄCL.WYD5A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło,
10.BRYTYJKAGdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej.
11.POZNAŃSKAKiedy słudzy Izaaka kopali raz w dolinie, odkryli studnię z wodą źródlaną.
12.WARSZ.PRASKAW czasie owych prac przy oczyszczaniu studni słudzy Izaaka natrafili na źródło z żywą wodą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słudzy Ic'haka kopali także w dolinie i znaleźli tam źródło żywych wód.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy pewnego razu słudzy Izaaka szukali wody w dolinie, wykopali studnię, z której woda płynęła jak ze źródła.