« 1Moj 26:1 1 Księga Mojżeszowa 26:2 1Moj 26:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ukazał mu się Pan, i rzekł: Nie zstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ja tobie powiem,
2.GDAŃSKA.1881Bo mu się był ukazał Pan i mówił: Nie zstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, o której Ja powiem tobie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN ukazał mu się i powiedział: Nie idź do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ci wskażę.
4.NEUFELD.1863I objawił mu się Wiekuisty i rzekł: nie znijdź do Micrajim, mieszkaj w kraju o którym ci powiém.
5.CYLKOWI ukazał mu się Wiekuisty i rzekł: "Nie zstępuj do Micraim! Zamieszkaj w kraju, o którym powiem tobie.
6.KRUSZYŃSKIUkazał mu się Bóg i rzekł: "Nie zstępuj do Egiptu, lecz pozostań w kraju, który ci wskażę.
7.MIESESWówczas objawił mu się Wiekuisty i rzekł: „Nie zstępuj do Egiptu; zamieszkaj w kraju, który ci oznajmę.
8.SPITZER.1937I objawił mu się Wiekuisty i rzekł: – Nie zstępuj do Micraim! Mieszkaj w kraju, o którym powiem tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę.
10.BRYTYJKAWtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem.
11.POZNAŃSKAWtedy ukazał mu się Jahwe i rzekł: - Nie przenoś się do Egiptu, ale zatrzymaj się w krainie, którą ci wskażę.
12.WARSZ.PRASKAUkazał mu się bowiem Jahwe i powiedział: Nie idź do Egiptu! Pozostań w tym kraju, który ci wskażę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ukazał mu się WIEKUISTY oraz powiedział: Nie zstępuj do Micraim. Zamieszkaj w kraju, o którym ci powiem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ukazał mu się PAN: Nie idź do Egiptu! Mieszkaj w ziemi, o której ci mówię.