« 1Moj 26:2 1 Księga Mojżeszowa 26:3 1Moj 26:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I bądź gościem w niéj, a będę z tobą, i będęć błogosławił; tobie bowiem i nasieniu twemu dam te wszystkie kraje, pełniąc przysięgę, którąmem przyrzekł Abrahamowi, ojcu twemu.
2.GDAŃSKA.1881Bądźże gościem w tej ziemi, a Ja będę z tobą, i będęć błogosławił; albowiem tobie i nasieniu twemu dam te wszystkie krainy, i utwierdzę przysięgę, którąm przysiągł Abrahamowi, ojcu twemu.
3.GDAŃSKA.2017Bądź przybyszem w tej ziemi, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Tobie bowiem i twemu potomstwu dam te wszystkie krainy i dotrzymam przysięgi, którą złożyłem twemu ojcu Abrahamowi.
4.NEUFELD.1863Zatrzymaj się w kraju tym, a będę z tobą i pobłogosławię ci, albowiem tobie i nasieniu twojemu oddam wszystkie krainy te i potwierdzę przysięgę, którą zaprzysiągłem Abrahamowi ojcu twojemu.
5.CYLKOWPrzebywaj w kraju tym, a będę z tobą, i pobłogosławię cię; albowiem tobie i potomstwu twojemu oddam wszystkie kraje te, i stwierdzę przysięgę, którą zaprzysiągłem Abrahamowi ojcu twojemu.
6.KRUSZYŃSKIPrzebywaj w tym kraju, będę z tobą i będę ci błogosławił, bo tobie i twemu potomstwu dam te wszystkie ziemie i podtrzymam przysięgę, którą złożyłem Abrahamowi, twemu ojcu.
7.MIESESPrzebywaj w tym Kraju, a Ja będę z tobą i będę błogosławił tobie, albowiem tobie i potomstwu twemu oddam wszystkie ziemie te i dotrzymam przysięgi, którą przysiągłem ojcu twojemu Abrahamowi;
8.SPITZER.1937Przebywaj w kraju tym, a będę z tobą i pobłogosławię cię, gdyż tobie i potomstwu twemu oddam wszystkie kraje te i spełnię przysięgę, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, ojcu twemu.
9.TYSIĄCL.WYD5Zamieszkaj w tym kraju, a Ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi,
10.BRYTYJKAMieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu.
11.POZNAŃSKABądź przybyszem w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił. Przecież to tobie i twemu potomstwu chcę dać te wszystkie ziemie, aby dopełnić obietnicy, danej twojemu ojcu Abrahamowi.
12.WARSZ.PRASKAZamieszkasz w tym kraju jako cudzoziemiec, ale Ja będę cię darzył moim błogosławieństwem. Zresztą tobie i twoim potomkom daję na własność te ziemie, wypełniając w ten sposób przymierze, które zawarłem z ojcem twoim, Abrahamem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przebywaj w tym kraju, a będę z tobą oraz cię pobłogosławię; bo tobie i twojemu potomstwu oddam te wszystkie kraje, i to ugruntuje przysięgę, którą zaprzysięgłem twojemu ojcu Abrahamowi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzebywaj w niej, a będę z tobą i będę ci błogosławił, ponieważ dam ją tobie i twojemu potomstwu i dochowam przysięgi, którą złożyłem twojemu ojcu Abrahamowi.