« 1Moj 26:30 1 Księga Mojżeszowa 26:31 1Moj 26:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstawszy rano przysięgli sobie spólnie: i puścił je Izaak w pokoju na miejsce ich.
2.GDAŃSKA.1881Potem wstawszy bardzo rano przysięgli jeden drugiemu; i wyprowadził je Izaak, i odeszli od niego w pokoju.
3.GDAŃSKA.2017Nazajutrz wstali wcześnie rano i złożyli sobie wzajemnie przysięgę. Potem Izaak pożegnał się z nimi i odeszli od niego w pokoju.
4.NEUFELD.1863I wstali rano i zaprzysięgli sobie jeden drugiemu, i odprowadził ich Jicchak i poszli od niego w pokoju.
5.CYLKOWA powstawszy z rana, przysięgli jeden drugiemu; i odprowadził ich Ic'hak, i poszli od niego w pokoju.
6.KRUSZYŃSKIA wstawszy wcześnie rano, przysięgli jeden drugiemu; Izaak ich pożegnał i odeszli od niego w pokoju.
7.MIESESWczesnym rankiem przysięgali sobie nawzajem, poczem Izak odprawił ich i oni odeszli od niego w pokoju.
8.SPITZER.1937I wstali zrana i przysięgli jeden drugiemu i odprawił ich Jicchak i odeszli od niego w zgodzie.
9.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie.
10.BRYTYJKAA wstawszy wcześnie rano złożyli sobie wzajemnie przysięgę, po czym Izaak odprawił ich i odeszli od niego w pokoju.
11.POZNAŃSKAA gdy rano powstawali, przysięgli sobie nawzajem. Potem Izaak pożegnał się z nimi, odeszli więc od niego w pokoju.
12.WARSZ.PRASKANazajutrz rano, powstawszy, zawarli ze sobą przymierze. Izaak pożegnał ich i tak rozstali się w zgodzie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy z rana wstali, przysięgli jeden drugiemu. Ic'hak ich także odprowadził, więc poszli od niego w pokoju.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnego dnia wstali wcześnie rano i złożyli sobie przysięgi, po czym Izaak odprawił ich i odeszli od niego w pokoju.