« 1Moj 26:32 1 Księga Mojżeszowa 26:33 1Moj 26:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zkąd nazwał ją Dostatkiem: a imię miastu dano Bersabee aż do dnia dzisiejszego.
2.GDAŃSKA.1881I nazwał ją Syba; dlategoż imię miasta onego jest nazwane Beerseba aż do dnia dzisiejszego.
3.GDAŃSKA.2017I nazwał ją Szibea. Dlatego to miasto nazywa się Beer-Szeba aż do dzisiaj.
4.NEUFELD.1863I nazwał ją Szibah, dla tego imię miasta jest Beer-Szeba, aż po dziś dzień.
5.CYLKOWI nazwał ją: Szybea. Ztąd nazwa miasta: Beer-Szeba, po dziś dzień.
6.KRUSZYŃSKII nazwał tę studnię Szib’a. Dlatego to miasto nazywa się Beer-Szeba aż do dnia dzisiejszego.
7.MIESESOn nazwał ją „Szybea” [sib’a], dlatego brzmi nazwa tego miasta: „Běērszeba” [=Bersaba] – aż do dziś dnia,
8.SPITZER.1937I nazwał ją Szibea. Dlatego nazwa miasta Ber-Szeba aż do dnia dzisiejszego.
9.TYSIĄCL.WYD5nazwał on tę studnię Szibea. Dlatego to miasto nosi po dziś dzień nazwę Beer-Szeba.
10.BRYTYJKAI nazwał ją Szibea. Dlatego nazwa miasta brzmi Beer-Szeba aż po dziś dzień.
11.POZNAŃSKADlatego dał jej nazwę Szibea. Stąd to po dzień dzisiejszy nazwa tego miasta brzmi: Beerszeba.
12.WARSZ.PRASKANazwano tę studnię Szibea, to znaczy: przysięga. Dlatego też i cała tamta okolica nazywa się po dzień dzisiejszy Beer–Szeba [to znaczy: studnia przymierza].
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nazwał ją Szybea. Stąd po dziś dzień istnieje nazwa miasta Beer–Szeba.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITIzaak nazwał ją Przysięga. Dlatego nazwa miasta do dziś brzmi Beer-Szeba, czyli Studnia Przysięgi.