« 1Moj 26:33 1 Księga Mojżeszowa 26:34 1Moj 26:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ezaw mając czterdzieści lat pojął żony: Judyth, córkę Beery Hetejczyka, i Basemath, córkę Elon z tegóż miejsca.
2.GDAŃSKA.1881Potem Ezaw mając czterdzieści lat, pojął sobie za żonę Judytę, córkę Beery Hetejczyka, i Basemat, córkę Elona, Hetejczyka.
3.GDAŃSKA.2017Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął sobie za żonę Judytę, córkę Beeriego Chetyty, i Bosmat, córkę Elona Chetyty.
4.NEUFELD.1863I miał Esaw czterdzieści lat i pojął żonę, Jehudyth córkę Beeri Chetejczyka i Bosmath córkę Elona Chetejczyka.
5.CYLKOWEsaw zaś miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudytę, córkę Beeri Chittejczyka, również i Bosmatę, córkę Elona Chittejczyka.
6.KRUSZYŃSKIEzaw, mając lat czterdzieści, pojął żonę Judytę, córkę Beeri, Hittytkę i Basmath, córkę Elona, Hittytkę.
7.MIESESEzaw był w wieku lat czterdziestu, gdy pojął żonę: Judytę [Jěhūdit], córkę Chittejczyka Běēra [Běēri] i Bosmatę, córkę Chittejczyka Ēlōna.
8.SPITZER.1937Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął żonę Judytę, córkę Beeri, Chetejczyka, i Basmatę, córkę Elona, Chetejczyka.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chittyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chittyty Elona.
10.BRYTYJKAA gdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Chetyty Elona.
11.POZNAŃSKAEzaw liczył czterdzieści lat, gdy wziął za żonę Judytę, córkę Chittyty Beeriego, oraz Basmat, córkę Chittyty Elona.
12.WARSZ.PRASKAKiedy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żony Jehudit, która była córką Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Esaw miał czterdzieści lat, gdy pojął żonę Jehudytę, córkę Chittejczyka Beeri oraz Bosmatę, córkę Chittejczyka Elona.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Ezaw miał czterdzieści lat, pojął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz Basemat, córkę Chetyty Elona.