« 1Moj 26:6 1 Księga Mojżeszowa 26:7 1Moj 26:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którego gdy pytali mężowie miejsca onego o żonie jego, odpowiedział: siostra moja jest; bo się bał wyznać, że mu była złączona małżeństwem: mniemając, by go snadź nie zabili dla jéj piękności.
2.GDAŃSKA.1881I pytali się mężowie onego miejsca o żonie jego; a on powiedział: Siostra to moja; bo się bał mówić: Żona to moja; by go snać nie zabili mężowie miejsca tego dla Rebeki, iż była piękna na wejrzeniu.
3.GDAŃSKA.2017A gdy mężczyźni tego miejsca pytali o jego żonę, odpowiedział: To moja siostra. Bał się bowiem mówić: To moja żona, by mężczyźni tego miejsca nie zabili go z powodu Rebeki, bo była bardzo piękna.
4.NEUFELD.1863I wypytywali się ludzie miejscowi o żonę jego, i rzekł: siostrą moją ona, gdyż obawiał się powiedziéć: żona moja, myśląc sobie: aby mnie nie zabili ludzie miejscowi z powodu Ribki, bo piękną na wejrzenie ona.
5.CYLKOWI pytali się mieszkańcy tego miejsca o żonę jego, i powiedział: "Siostra to moja;" bo obawiał się mówić: żona moja: "żeby nie zabili mnie mieszkańcy miejsca tego z powodu Ribki", gdyż była piękna z wejrzenia.
6.KRUSZYŃSKIGdy mieszkańcy tego miejsca zapytywali się o żonę jego, odpowiedział: "Ta jest siostrą moją", ponieważ bał się powiedzieć: "żona moja", w obawie, aby mieszkańcy tego miejsca nie zabili go ze względu na Rebekę, była bowiem piękną.
7.MIESESGdy mieszkańcy miejscowości tej pytali się o żonę jego, powiedział on: „Siostrą ona moją jest”, gdyż obawiał się powiedzieć: „Żoną moją”, bo „a nuż! zabiją mnie mieszkańcy miejscowości tej z powodu Rebeki, ponieważ ona jest piękną z wejrzenia”.
8.SPITZER.1937Gdy pytali się mężowie tej miejscowości o żonę jego, tedy rzekł: – Siostra to moja, gdyż obawiał się powiedzieć: – żona moja, aby nie zabili go mężowie tej miejscowości dla Rebeki, wszak piękna z wejrzenia była ona.
9.TYSIĄCL.WYD5A kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział: Jest ona moją siostrą. Bał się bowiem mówić: To moja żona, gdyż myślał sobie: Jeszcze gotowi mnie zabić z powodu Rebeki. - Była ona bowiem bardzo piękna.
10.BRYTYJKAA gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: Siostra to moja, bo bał się mówić: To żona moja. Pomyślał bowiem: By mnie snadź nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna,
11.POZNAŃSKAGdy zaś mężczyźni z tej miejscowości zapytywali o jego żonę, odpowiadał: "To moja siostra." Bał się bowiem wyznać: "To moja żona", aby [myślał] nie zabili mnie okoliczni mieszkańcy z powodu Rebeki, bo jest bardzo piękna.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy mieszkańcy tej miejscowości wypytywali się o kobietę, która była jego żoną, on odpowiadał: To moja siostra. Bał się bowiem powiedzieć, że to jego żona, bo myślał sobie tak: Tutejsi mężczyźni mogą mnie pozbawić życia z powodu Rebeki. Rebeka była bardzo piękna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mężowie tego miejsca pytali o jego żonę, więc powiedział: To moja siostra; bo obawiał się mówić moja żona, żeby go mieszkańcy tego miejsca nie zabili z powodu Ribki; gdyż była piękna na spojrzenie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy mieszkańcy tego miasta pytali o jego żonę, odpowiadał: Ona jest moją siostrą. Bał się mówić: To moja żona. Bo - myślał - jeszcze mnie tutejsi mężczyźni zabiją z powodu Rebeki, gdyż jest piękna z wyglądu.