« Psal 92:10 Księga Psalmów 92:11 Psal 92:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(91:11) I nienaźrzało jest oko moje nieprzyjacielow mojich, i na wstające na mię źle czyniące[m] usłyszy ucho moje.
2.PS.PUŁAWSKI(91:11) I nieźrzało oko moje nieprzyjacioł moich, i na wstające na mię obrządzające źle usłysz ucho moje.
3.WUJEK.1923(92:12) I wzgardziło oko moje nieprzyjacioły moje: a o powstających na mię złośnikach usłyszy ucho moje.
4.GDAŃSKA.1881(92:12) I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje.
5.GDAŃSKA.2017I moje oko zobaczy nieszczęście tych, którzy na mnie czyhają; moje uszy usłyszą o klęsce złoczyńców, którzy powstają przeciwko mnie.
6.GÖTZE.1937(92:12) I oko moje lubować się będzie widokiem tych, którzy na mnie czyhają; uszy moje lubować się będą nad złoczyńcami, powstającymi przeciwko mnie.
7.CYLKOW(92:12) A napawa się oko moje prześladowcami moimi, a o powstałych na mnie złoczyńcach usłyszy ucho moje.
8.KRUSZYŃSKI(92:12) A oko moje ujrzy nieszczęście tych, co na mnie czyhają; o złośnikach, co na mnie powstają, usłyszy ucho moje.
9.ASZKENAZY (92:12) I spojrzy oko me na moje mury, o tych, co powstają na mnie nikczemnikach - nasłuchają się uszy me.
10.SZERUDA(92:12) I spoglądało z pogardą oko moje na nieprzyjaciół moich; uszy moje słyszały o losie złośników, którzy powstają przeciwko mnie.
11.TYSIĄCL.WYD1(91:12) Oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi, a uszy me usłyszały wieść radosną o klęsce złośników powstających przeciwko mnie.
12.TYSIĄCL.WYD5(92:12) Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, <tych, co powstają na mnie>. Słuchają moje uszy moich przeciwników.
13.BRYTYJKA(92:12) Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.
14.POZNAŃSKA(92:12) Oko moje napawa się widokiem moich wrogów, uszy moje radują się wieścią o mych przeciwnikach.
15.WARSZ.PRASKAZ góry patrzę na moich prześladowców, na wszystkich, którzy na mnie nastają, słyszę też o losie, jaki spotkał bezbożnych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:12) Moje oko napawa się moimi prześladowcami; moje ucho usłyszy o złoczyńcach, którzy powstali przeciw mnie.
17.EIB.BIBLIA.2016(92:12) Moje oko ujrzało klęskę moich wrogów, A ucho usłyszało zgiełk odwrotu złych, którzy przeciwko mnie powstawali.