« Psal 92:3 Księga Psalmów 92:4 Psal 92:5 » 

1.WUJEK.1923(92:5) Boś mię ucieszył, Panie, w stworzeniu twojem: i będę się radował w uczynkach rąk twoich.
2.GDAŃSKA.1881(92:5) Albowiemeś mię rozweselił, Panie! sprawami twemi; o sprawach rąk twoich śpiewać będę.
3.GDAŃSKA.2017Ty bowiem rozradowałeś mnie, PANIE, twymi czynami; będę śpiewać o dziełach twoich rąk.
4.GÖTZE.1937(92:5) Boś Ty mnie uradował, Panie, przez Swe postępowanie; o dziełach rąk Twoich wykrzykiwać będę z radością.
5.CYLKOW(92:5) Bo uradowałeś mnie Boże czynami Twojemi, o dziełach rąk Twoich śpiewać będę.
6.KRUSZYŃSKI(92:5) Albowiem uweseliłeś mnie, Panie, sprawą swą! O sprawach rąk Twoich śpiewać będę.
7.ASZKENAZY (92:5) Boś uradował mię, Jehowo, dziełem Twem, a uczynkami rąk Twoich będę się weselić.
8.SZERUDA(92:5) bo rozweseliłeś mię, Panie, sprawą Twoją, raduję się z dzieł rąk Twoich.
9.TYSIĄCL.WYD1(91:5) Bo uweselasz mnie, Panie, Twoimi czynami, raduję się dziełami rąk Twoich.
10.TYSIĄCL.WYD5(92:5) Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich.
11.BRYTYJKA(92:5) Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich.
12.POZNAŃSKA(92:5) Bo budzisz we mnie radość swymi czynami, Jahwe, cieszę się wielce z dzieł Twoich rąk.
13.WARSZ.PRASKAUradowałeś mnie bowiem swoimi czynami, Panie, będę opiewał dzieła rąk Twoich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:5) Ponieważ uratowałeś mnie, WIEKUISTY, Twoimi czynami; o dziełach Twoich rąk będę śpiewał.
15.EIB.BIBLIA.2016(92:5) Bo rozweseliły mnie, PANIE, Twe czyny, Cieszę się z dzieł Twoich rąk.