« Psal 92:7 Księga Psalmów 92:8 Psal 92:9 » 

1.WUJEK.1923(92:9) A ty, Najwyższy, na wieki Panie.
2.GDAŃSKA.1881(92:9) Ale ty, o Najwyższy! jesteś Panem na wieki.
3.GDAŃSKA.2017Ty zaś, PANIE, jesteś Najwyższy na wieki.
4.GÖTZE.1937(92:9) Ale Ty, Panie, jesteś dostojny na wieki!
5.CYLKOW(92:9) A Ty wzniosły wieczyście o Boże.
6.KRUSZYŃSKI(92:9) Lecz Ty, Najwyższy! jesteś Panem na wieki!
7.ASZKENAZY (92:9) Przecz Tyś wyżem na wieczność Jehowo!
8.SZERUDA(92:9) Ale Ty, Panie, jesteś Najwyższy na wieki.
9.TYSIĄCL.WYD1(91:9) Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
10.TYSIĄCL.WYD5(92:9) Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
11.BRYTYJKA(92:9) Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.
12.POZNAŃSKA(92:9) Ty zaś, o Jahwe, wywyższony jesteś na wieki!
13.WARSZ.PRASKATy zaś, o Panie, jesteś najwyższy, Ty będziesz trwał na wieki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(92:9) A Ty, WIEKUISTY, jesteś wzniosły na wieki.
15.EIB.BIBLIA.2016(92:9) Lecz Ty, PANIE, przewyższasz wszystko i na wieki!