« Hiob 14:22 Księga Hioba 15:1 Hiob 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A odpowiadając Eliphaz Themańczyk, rzekł:
2.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Elifas Temańczyk rzekł:
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Elifaz z Temanu odpowiedział:
4.CYLKOWTedy odparł Elifaz z Themanu, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIA Elifaz z Teman, zabrawszy głos, rzekł:
6.TYSIĄCL.WYD5Wówczas głos zabrał Elifaz i rzekł:
7.BRYTYJKAWtedy odpowiedział Elifaz z Temanu, mówiąc:
8.POZNAŃSKAElifaz z Temanu zabrał głos i powiedział:
9.WARSZ.PRASKAWtedy zabrał głos Elifaz z Temanu i powiedział:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy odparł Elifaz z Themanu, mówiąc:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odezwał się Elifaz z Temanu: