« Hiob 15:21 Księga Hioba 15:22 Hiob 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie wierzy, aby się mógł wrócić z ciemności do światła, oglądając się zewsząd na miecz.
2.GDAŃSKA.1881Nie wierzy, żeby się miał nawrócić z ciemności, obawiając się zewsząd miecza.
3.GDAŃSKA.2017Nie wierzy, że miałby wrócić z ciemności, obawia się zewsząd miecza.
4.CYLKOWNie wierzy żeby miał z pomroki ujść, a zachowany on dla miecza.
5.KRUSZYŃSKINie wierzy, aby miał uniknąć ciemności, obawiając się zewsząd miecza.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie wierzy, iż ujdzie mrokom, los mu pod miecz wyznaczono,
7.BRYTYJKANie wierzy, że ujdzie ciemności, a przeznaczony jest pod miecz.
8.POZNAŃSKANie oczekuje, by zdołał ujść przed ciemnościami, i pod miecz jest przeznaczony.
9.WARSZ.PRASKANie ma nadziei, że uniknie ciemności, i tylko miecz jest jego przeznaczeniem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wierzy że może ujść z pomroki i zachowany jest dla miecza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBrak im wiary, że kiedyś minie ciemność, żyją po to, by spadł na nich miecz.