« Hiob 15:2 Księga Hioba 15:3 Hiob 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strofujesz słowy tego, który nie jest równy tobie, i mówisz, co tobie nie pomaga.
2.GDAŃSKA.1881Przytaczając słowa niepożyteczne, i mowy, z których nie masz pożytku?
3.GDAŃSKA.2017Czy ma się spierać słowami bezużytecznymi i mową, która nie przynosi pożytku?
4.CYLKOWSzermując mową bez pożytku, słowami, któremi nic nie wskóra?
5.KRUSZYŃSKICzy będzie przytaczał słowo niepożyteczne, mowy, które na nic się nie przydadzą?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy nieużyteczną broni się mową, słowami, co są bez pożytku?
7.BRYTYJKACzy szermuje mową, która nic nie pomoże, i słowami, którymi nic nie wskóra?
8.POZNAŃSKACzy broni się słowami bezużytecznymi, mową, która nie zda się na nic?
9.WARSZ.PRASKACzy broni się używając słów pustych? Czy mówi w ogóle coś niepotrzebnego?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.szermując mową bez pożytku i słowami, którymi nic nie wskóra?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy podaje dowody, które nie mają pożytku, lub wypowiada słowa, które niczemu nie służą?