« Hiob 15:29 Księga Hioba 15:30 Hiob 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie wynidzie z ciemności: płomień ususzy gałęzie jego, i zniesion będzie duchem ust jego.
2.GDAŃSKA.1881Nie wynijdzie z ciemności; świeżą jego latorośl ususzy płomień, a zginie od ducha ust jego.
3.GDAŃSKA.2017Nie wyjdzie z ciemności, płomień ususzy jego latorośle, a zginie od tchnienia jego ust.
4.CYLKOWNie ujdzie on ciemności, odrośl jego wysuszy płomień, a zaniknie przez wzburzone tchnienie ust Jego.
5.KRUSZYŃSKINie uniknie ciemności, latorośl jego płomień wysuszy, i będzie odrzucony tchnieniem ust Bożych.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie zdoła uniknąć ciemności, słońce spali mu zieleń, z oddechem i mowę utraci.
7.BRYTYJKANie ujdzie on ciemności, płomień wysuszy jego pędy, a jego kwiat rozwieje wiatr.
8.POZNAŃSKANie zdoła ujść przed ciemnością, ogień spali jego latorośle, a wiatr uniesie owoce jego.
9.WARSZ.PRASKANie zdoła uniknąć ciemności, żar ognisty spali mu odrośle, zniknie wraz z tchnieniem ust swoich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie ujdzie on ciemności; płomień wysuszy jego odrośl oraz zniknie przez tchnienie Jego ust.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ujdą przed ciemnością, płomień wysuszy ich pędy, upadną, zanim zdążą wydać tchnienie.