« Hiob 15:32 Księga Hioba 15:33 Hiob 15:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zarażone będzie jako winnica w pierwszem kwieciu grono jego, i jako oliwa zrzucająca kwiat swój.
2.GDAŃSKA.1881Jako winna macica utraci niedojrzałe grona swoje, a jako oliwa kwiat swój zrzuci.
3.GDAŃSKA.2017Jak winna latorośl utraci swoje niedojrzałe grona, jak oliwka zrzuci swój kwiat.
4.CYLKOWJako winograd strąci uległe grona swoje i jako oliwnik kwiat swój zrzuci.
5.KRUSZYŃSKIBędzie zniszczony jako winograd z owocem niedojrzałym, jako oliwka kwiat swój zrzuci.
6.TYSIĄCL.WYD5Jak winorośl zrzuci swe niedojrzałe grona, jak oliwka utraci swe liście.
7.BRYTYJKAJak krzew winny odrzuci niedojrzałe swoje grona, jak drzewo oliwne zrzuci swój kwiat.
8.POZNAŃSKAJak winna latorośl utraci niedojrzałe grono, jak oliwkę go ogołocą.
9.WARSZ.PRASKAWyrzucą go jak kwaśne jagody z winnicy, jak liście zrzucone przez oliwne drzewo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak winnica strąci powstałe swoje grona i jak oliwka zrzuci swój kwiat.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSpadną jak niedojrzałe grona z winorośli, jak z drzew oliwnych opadnie ich kwiat.