« Hiob 14:11 Księga Hioba 14:12 Hiob 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak człowiek, gdy umrze, nie powstanie: aż się zetrze niebo, nie ocuci się, ani powstanie ze snu swego.
2.GDAŃSKA.1881Tak człowiek, gdy się układzie, nie wstanie więcej, a pokąd stoją nieba, nie ocuci się, ani będzie obudzony ze snu swego.
3.GDAŃSKA.2017Tak jest z człowiekiem, gdy się położy i już nie wstanie; dopóki niebiosa będą trwać, nie ocknie się ani nie będzie obudzony ze swego snu.
4.CYLKOWTak kładzie się człowiek a nie powstaje więcej; a pokąd stoją niebiosa nie rozbudzi się, a nie ocknie ze snu swojego.
5.KRUSZYŃSKItak człowiek kładzie się i nie powstaje, nie przebudzi się, dopóki niebo trwać będzie, nie przebudzą go ze snu jego.
6.TYSIĄCL.WYD5a człowiek umarły nie wstanie, nie zbudzą się [zmarli], póki trwa niebo, ze snu swego się nie ocucą.
7.BRYTYJKATak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu.
8.POZNAŃSKAa gdy człowiek legnie raz, już nie powstanie, nie obudzi się, dopóki niebiosa trwać będą, nie ocknie się ze snu swego.
9.WARSZ.PRASKAa nie powstanie człowiek z miejsca swego spocznienia, Niebiosa przeminą, a on się nie zbudzi i już ze snu swego nie powstanie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak człowiek się kładzie i więcej nie powstaje; nie rozbudzi się dopóki stoją niebiosa, nie ocknie się ze swojego snu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITtak człowiek, gdy legnie, nie wstanie, nie obudzi się, póki trwać będą niebiosa - nie powstanie ze snu.