« Hiob 14:20 Księga Hioba 14:21 Hiob 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bądź zacni będą synowie jego, bądź téż niezacni, nie zrozumie.
2.GDAŃSKA.1881Będąli zacni synowie jego, tego on nie wie; jeźli też wzgardzeni, on nie baczy.
3.GDAŃSKA.2017Jego synowie darzeni są szacunkiem, lecz on o tym nie wie; żyją w pogardzie, lecz na to nie zważa.
4.CYLKOWGdy dzieci jego cześć zyskują - on tego nieświadom - a gdy w poniżeniu są, on na nie nie baczy.
5.KRUSZYŃSKICzy będą poważani synowie jego, tego on nie wie, czy będą pomniejszeni, nie jest mu wiadome.
6.TYSIĄCL.WYD5Czy we czci jego synowie? - On nie wie. Czy też wzgardzeni? - Już o tym nie myśli.
7.BRYTYJKAJego dzieci zdobywają szacunek – lecz on o tym nie wie; gdy żyją w poniżeniu, on na to nie zważa.
8.POZNAŃSKACzy otoczeni będą szacunkiem jego synowie? Nikt nie wie o tym. Czy będą wzgardzeni? Nikt się o to nie troszczy.
9.WARSZ.PRASKANie dowie się nigdy, czy jego synowie czcią otoczeni, czy chodzą w pogardzie. Nie wie o tym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy jego dzieci cześć zyskują – on jest tego nieświadom; a kiedy są w poniżeniu – on na nie nie uważa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego dzieci doznają szacunku, a on już o tym nie wie. Jego dzieci tracą znaczenie, a do niego to nie dociera.