« Przys 10:4 Księga Przysłów 10:5 Przys 10:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto zbiera we żniwa, syn mądry jest: ale kto śpi lecie, syn pohańbienia.
2.GDAŃSKA.1881Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny; kto dosypia we żniwa, jest syn pohańbienia.
3.GDAŃSKA.2017Kto zbiera w lecie, jest synem roztropnym; syn, który śpi w czasie żniwa, przynosi hańbę.
4.KRAMSTUCKKto zbiera w czasie lata, jest synem rozumnym, kto zasypia w czasie żniwa, jest synem haniebnym.
5.CYLKOWZbiera w lecie dziecię roztropne; śpi w czasie żniwa dziecię gnuśne.
6.TYSIĄCL.WYD5We żniwa plon zbiera syn rozsądny, syn hańbą okryty prześpi czas koszenia.
7.BRYTYJKASyn, który zbiera w lecie, jest rozumny; lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę.
8.POZNAŃSKAKto w lecie gromadzi, jest zapobiegliwym synem, kto śpi w czasie żniwa, jest synem wstyd przynoszącym.
9.WARSZ.PRASKAMądry człowiek gromadzi w lecie, będzie zawstydzony, kto śpi czasu żniwa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Roztropne dziecię zbiera w lecie, a gnuśne dziecię śpi w czasie żniwa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSyn roztropny zbiera w lecie, lecz śpiący w czasie żniw - przynosi wstyd.