« 1Sam 29:10 1 Księga Samuela 29:11 1Sam 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy wstaw w nocy Dawid a mężowie jego, aby jedli rano a wrocili się do ziemie filistyńskiej, ale Filistynowie jechali do Jezrahel.
2.WUJEK.1923Wstał tedy Dawid w nocy sam i mężowie jego, aby rano wyjechali i wrócili się do ziemie Philistyńskiéj: a Philistynowie ciągnęli do Jezrael.
3.GDAŃSKA.1881Wstał tedy Dawid, sam i mężowie jego, aby odszedł tem raniej, i nawrócił się do ziemi Filistyńskiej, a Filistynowie ciągnęli do Jezreel.
4.GDAŃSKA.2017Dawid wraz ze swoimi ludźmi wstał więc wcześnie rano, aby odejść i powrócić do ziemi Filistynów. Filistyni zaś nadciągnęli do Jizreel.
5.CYLKOWI tak wstał Dawid, wraz z ludźmi swoimi, wczesnym rankiem, aby odejść i wrócić do krainy filistyńskiej, podczas gdy Filistyni wyruszyli do Izreel.
6.KRUSZYŃSKIWstał tedy wcześnie Dawid sam wraz ze swymi ludźmi, aby odejść rano, powracając do kraju filistyńskiego; Filistyni zaś wyruszyli do Izreel.
7.TYSIĄCL.WYD5Dawid wstał więc wraz ze swymi ludźmi wcześnie, aby wyruszyć od rana i wrócić do ziemi filistyńskiej. Filistyni tymczasem wyruszyli do Jizreel.
8.BRYTYJKAI wstał Dawid wcześnie rano wraz ze swoimi wojownikami, aby ruszyć z powrotem do krainy filistyńskiej. Filistyni zaś pociągnęli do Jezreel.
9.POZNAŃSKAWstał więc Dawid wcześnie ze swymi ludźmi i odszedł rankiem wracając do ziemi Filistynów. Filistyni zaś pociągnęli do Jizreel.
10.WARSZ.PRASKAWstał tedy Dawid wczesnym rankiem razem ze swoimi ludźmi, żeby o świcie ruszyć w drogę powrotną do kraju Filistynów. Tymczasem Filistyni wyruszyli ku [dolinie] Jizreel.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Dawid wstał wczesnym rankiem, wraz ze swoimi ludźmi, aby odejść i wrócić do pelisztyńskiej krainy, podczas gdy Pelisztini wyruszyli do Jezreel.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid i jego ludzie wstali zatem wcześnie i udali się w drogę powrotną do ziemi filistyńskiej, a Filistyni ruszyli na Jizreel.