« 5Moj 32:9 5 Księga Mojżeszowa 32:10 5Moj 32:11 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPNalazł ji w ziemi pustej, na groźniem mieścu, na pustem goździe ❬...❭.
2.PS.PUŁAWSKI(13) Nalazł ji na mieścu pustem, w ziemi straszne i opuściałej puszczy, (14) obwiodł ji i nauczył, i strzegł jako źrzenice oka swego.
3.WUJEK.1923Nalazł go w ziemi pustéj, na miejscu strachu i głębokiéj pustyni: obwiódł go i uczył i strzegł jako źrenice oka swego.
4.GDAŃSKA.1881Znalazł go w ziemi pustej, i na puszczy wielkiej i strasznej; obwodził go, uczył go, strzegł go, jako źrenicy oka swego.
5.GDAŃSKA.2017Znalazł go na pustynnej ziemi i na wielkim, strasznym pustkowiu. Obwodził go, uczył, strzegł jak źrenicy swego oka.
6.CYLKOWOdnajduje go na ziemi pustej, na stepie, wśród wycia wichrów; otacza go, baczy nań, strzeże go jako źrenicy oka Swego.
7.KRUSZYŃSKIZnalazł go w ziemi pustynnej, w pustkowiu jęków dzikich; otoczył go, pieczę mu okazał, strzegł go, jak źrenicy oka swego.
8.MIESESOn znalazł go w pustynnym kraju, wśród bezładu, gdzie zawodzi zgroza, – okrążał go, uważał nań, strzegł go, jak gdyby [ktoś] źrenicy swego oka.
9.TYSIĄCL.WYD5Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy oka.
10.BRYTYJKAZnalazł go w ziemi pustynnej I w bezludnym zawodzeniu pustyni.Otoczył go, doglądał go, Strzegł go jak źrenicy oka.
11.POZNAŃSKAOdnalazł go w ziemi pustynnej, w bezkresnym odludziu dzikich głosów; troskliwą otoczył go opieką, strzegł jak źrenicy oka.
12.WARSZ.PRASKAOdnalazł go bowiem na ziemi bezludnej, na pustkowiu wśród wycia dzikich zwierząt; otoczył go opieką, zatroszczył się o niego i pilnował go jak źrenicy własnego oka.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odnajduje go na pustej ziemi, na stepie, pośród wycia wichrów; otacza go, uważa na niego, strzeże go jak źrenicy Swojego oka.
14.EIB.BIBLIA.2016Znalazł go na pustynnej ziemi, wśród bezładnych zawodzeń pustkowia. Przygarnął go i doglądał go, strzegł jak źrenicy oka.