« 5Moj 32:1 5 Księga Mojżeszowa 32:2 5Moj 32:3 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPWzroście jako deszcz uczenie me, popłynie jako rosa przemowienie me, jako przewał na zieloność a jako kropie na trawę.
2.PS.PUŁAWSKI(2) Rozrości sie we dżdżu nauka moja, płyń jako rosa mołwa moja, (3a) jako przewał na ziele a jako kropie na trawę,
3.WUJEK.1923Niechaj się zrośnie jako deszcz nauka moja, niechaj płynie jako rosa wymowa moja, jako deszcz na ziele, a jako krople na trawę.
4.GDAŃSKA.1881Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.
5.GDAŃSKA.2017Moja nauka będzie kropić jak deszcz, moja mowa będzie ściekać jak rosa, jak drobny deszcz na zioła, jak krople na trawę.
6.CYLKOWNiechaj poleje się jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa mowa moja, jako ulewa na zieleń, i jako nawałnica na trawę.
7.KRUSZYŃSKIMoje pouczenie jako deszcz się rozlewa, słowo moje jako rosa opada, jako drobny deszcz na trawę, jako krople na murawę.
8.MIESESNauka moja [bowiem] spłynie, jak ten deszcz, przemówienie moje sączy się, jak rosa, jak na trawę nawałnice, jak na zieleń ulewne deszcze.
9.TYSIĄCL.WYD5Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me opada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę.
10.BRYTYJKANiech kropi jak deszcz nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny deszcz na świeżą ruń, Jak ulewa na trawę,
11.POZNAŃSKANiechaj moja nauka spłynie jak deszcz, jak rosa niech spada me słowo, jak drobny deszcz na zioła, jak strugi dżdżu na murawę.
12.WARSZ.PRASKANiech moja nauka rozpłynie się jak wody deszczu, niech moje słowa opadną jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zielone rośliny, jak krople wody na trawę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech moja nauka poleje się jak deszcz, a moja mowa spłynie jak rosa, jak ulewa na zieleń i nawałnica na trawę.
14.EIB.BIBLIA.2016Niech moja nauka pokropi jak deszcz, niech niczym rosa spadnie moja mowa, niech będzie niczym krople deszczu dla trawy i jak ulewa na spragnioną ruń.