« 5Moj 32:2 5 Księga Mojżeszowa 32:3 5Moj 32:4 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPBo imię boże przyzowę, dajcie wielebność Bogu naszemu!
2.WUJEK.1923Bo będę wzywał imienia Pańskiego: dajcie wielmożność Bogu naszemu.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem imienia Pańskiego będę wzywał; dajcież wielmożność Bogu naszemu,
4.GDAŃSKA.2017Będę bowiem głosił imię PANA. Uznajcie wielkość naszego Boga.
5.CYLKOWWszak imię Wiekuistego głoszę, nieście cześć Bogu naszemu!
6.KRUSZYŃSKIAlbowiem imię Jahwe wygłoszę: oddajcie chwałę Bogu naszemu!
7.MIESESGdy[ż] ja wzywał będę Imienia Wiekuistego, oddawajcie Bogu cześć naszemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdyż głosić chcę imię Pana: Uznajcie wielkość Boga naszego!
9.BRYTYJKAGdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu.
10.POZNAŃSKAAlbowiem głoszę Imię Jahwe: oddajcie cześć naszemu Bogu!
11.WARSZ.PRASKAChcę bowiem głosić imię Jahwe, oddajcie tedy chwałę Bogu naszemu!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto głoszę Imię WIEKUISTEGO nieście cześć Bogu naszemu!