« 5Moj 32:2 5 Księga Mojżeszowa 32:3 5Moj 32:4 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPBo imię boże przyzowę, dajcie wielebność Bogu naszemu!
2.PS.PUŁAWSKI(3b) bo imię boże będę wzywać. (4a) Dajcie wielmostwo Bogu naszemu;
3.WUJEK.1923Bo będę wzywał imienia Pańskiego: dajcie wielmożność Bogu naszemu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem imienia Pańskiego będę wzywał; dajcież wielmożność Bogu naszemu,
5.GDAŃSKA.2017Będę bowiem głosił imię PANA. Uznajcie wielkość naszego Boga.
6.CYLKOWWszak imię Wiekuistego głoszę, nieście cześć Bogu naszemu!
7.KRUSZYŃSKIAlbowiem imię Jahwe wygłoszę: oddajcie chwałę Bogu naszemu!
8.MIESESGdy[ż] ja wzywał będę Imienia Wiekuistego, oddawajcie Bogu cześć naszemu.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdyż głosić chcę imię Pana: Uznajcie wielkość Boga naszego!
10.BRYTYJKAGdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu.
11.POZNAŃSKAAlbowiem głoszę Imię Jahwe: oddajcie cześć naszemu Bogu!
12.WARSZ.PRASKAChcę bowiem głosić imię Jahwe, oddajcie tedy chwałę Bogu naszemu!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto głoszę Imię WIEKUISTEGO nieście cześć Bogu naszemu!
14.EIB.BIBLIA.2016Ponieważ pragnę głosić imię JHWH! Musicie przyznać, że wielki jest nasz Bóg!