« 5Moj 32:43 5 Księga Mojżeszowa 32:44 5Moj 32:45 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto przydąc Mojżesz i mowił jest wszytka słowa tego to śpiewania w uszu ludzku, on a Jozue syn Nunow,
2.WUJEK.1923Przyszedł tedy Mojżesz i mówił wszystkie słowa téj pieśni do uszu ludu, on i Jozue, syn Nun.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł Mojżesz, i mówił wszystkie słowa pieśni tej w uszach ludu tego, on i Jozue, syn Nunów.
4.GDAŃSKA.2017Przyszedł więc Mojżesz i powiedział wszystkie słowa tej pieśni do uszu tego ludu, on i Ozeasz, syn Nuna.
5.CYLKOWI przyszedł Mojżesz, i wypowiedział wszystkie słowa pieśni tej w uszy ludu, - on i Hoszea, syn Nuna.
6.KRUSZYŃSKIPrzyszedł Mojżesz i wygłosił wszystkie słowa tej pieśni do uszu narodu, on i Jozue, syn Nuna.
7.MIESESMojżesz przyszedł i wygłosił wszystkie słowa pieśni tej wobec ludu, on i Jozue [Jěhōszūa], syn Nuna.
8.TYSIĄCL.WYD5Poszedł więc Mojżesz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni do uszu ludu.
9.BRYTYJKAI przyszedł Mojżesz, i przemówił słowami całej tej pieśni do ludu, on i Jozue, syn Nuna.
10.POZNAŃSKAPrzyszedł więc Mojżesz wraz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni do ludu.
11.WARSZ.PRASKAI tak przyszedł Mojżesz i wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni wprost do uszu ludu. Był z nimi Jozue, syn Nuna.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Mojżesz przyszedł i wypowiedział w uszy ludu wszystkie słowa tej pieśni – on oraz Jezus, syn Nuna.
13.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz przyszedł zatem i wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni w obecności ludu - on i Jozue, syn Nuna.