« 5Moj 32:47 5 Księga Mojżeszowa 32:48 5Moj 32:49 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił jest Pan ku Mojżeszowi tegoż dnia rzekąc:
2.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza tegoż dnia, rzekąc:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza tegoż dnia, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017I tego samego dnia PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi tegoż samego dnia, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKITego samego dnia przemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza tegoż właśnie dnia, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł Pan do Mojżesza tego samego dnia:
9.BRYTYJKATego samego dnia przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKAW tym samym dniu Jahwe tak przemówił do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAJeszcze tego samego dnia Jahwe tak powiedział do Mojżesza:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego samego dnia WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016Tego samego dnia PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: