« 5Moj 32:4 5 Księga Mojżeszowa 32:5 5Moj 32:6 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPZgrzeszyli jemu, a nie synowie jego w proznościach, narodzie zły a przewrotny.
2.PS.PUŁAWSKI(5b) Zgrzeszyli jemu a nie synowie jego w brudoch, (6a) pokolenie złosne i przewrotne.
3.WUJEK.1923Zgrzeszyli mu, a nie synowie jego, w smrodach: naród zły i przewrotny.
4.GDAŃSKA.1881Pokazili mu się, jakoby nie byli synami jego, sprosnością swoją, naród zły, a przewrotny.
5.GDAŃSKA.2017Zepsuli się, ich skaza nie jest skazą jego dzieci; pokolenie złe i przewrotne.
6.CYLKOWSkaziło Mu się - jakoby nie byli dziećmi Jego, ku hańbie swej - pokolenie krąbrne i przewrotne!
7.KRUSZYŃSKIGrzeszyli przeciwko niemu, nie jego dzieci, lecz [wada ich - pokolenie występne i przewrotne.
8.MIESESCzy zaszkodzili Jemu? Nie, w jego synach tkwi ich wada, – wykrętne i przewrotne pokolenie.
9.TYSIĄCL.WYD5Zgrzeszyły przeciw Niemu [już] "Nie-Jego-Dzieci" - ich zwyrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe.
10.BRYTYJKAŹle postąpił wobec niego - Nie są synami jego przez przywary swoje - Ród krnąbrny i przewrotny.
11.POZNAŃSKADopuścili się występku przeciw Niemu - zhańbieni, już nie Jego dzieci, pokolenie przewrotne i zakłamane.
12.WARSZ.PRASKAZgrzeszyli przeciwko niemu, jak nie Jego dzieci, jak zwyrodnialcy, jak pokolenie złe i przewrotne.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skaziło Mu się ku swej hańbie pokolenie krnąbrne i przewrotne, jakby nie byli Jego dziećmi.
14.EIB.BIBLIA.2016Zniszczył ich? Nie! To oni! Winni są Jego synowie! Ród pokrętny i spaczony!