« 5Moj 32:5 5 Księga Mojżeszowa 32:6 5Moj 32:7 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPTakli odpłacasz Panu, ludzie szaleni a niemądrzy? Zali on nie jest ociec twoj, jenże jest dzierżał i uczynił, i stworzył cię?
2.PS.PUŁAWSKI(6b) A i to wracasz Bogu, ludu szalony i głupi? (7) Aza nie on jest ociec twoj, jenże osiadł i uczynił, i stworzył cie?
3.WUJEK.1923Izali to oddawasz Panu, ludu głupi a szalony: azaż nie on jest ojcem twoim, który cię posiadł i uczynił, i stworzył cię?
4.GDAŃSKA.1881I także to oddawacie Panu, ludu głupi i szalony? izali nie on jest ojcem twoim, który cię sobie nabył? on cię uczynił, i stworzył cię.
5.GDAŃSKA.2017Tak to odpłacasz PANU, ludu głupi i niemądry? Czy nie jest on twoim ojcem, który cię nabył dla siebie? Czy nie on cię uczynił i utwierdził?
6.CYLKOWCzyliż Wiekuistemu wywdzięczacie się tak, ludu nikczemny i bezrozumny! Izali nie On Ojciec twój, Stwórca twój - nie On cię uczynił i utwierdził?
7.KRUSZYŃSKITemże-to odpłacacie się Bogu, narodzie nierozumny, pozbawiony mądrości? Czyż on nie jest twoim Ojcem, Stwórcą twoim, ten, który cię uczynił i wykonał cię?
8.MIESESCzyliż wy to chcecie świadczyć Wiekuistemu, ludzie nikczemny i niemądry! Czyż On nie jest Ojcem twoim, Który nabył ciebie, On [,Który] stworzył ciebie i dał tobie byt?
9.TYSIĄCL.WYD5Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym Ojcem, twym Stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił.
10.BRYTYJKACzy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i nie mądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?
11.POZNAŃSKATak to odpłacacie się Jahwe, ludu głupi, bezrozumny? Czyż nie jest On twym Ojcem, twoim Stworzycielem, który cię uczynił i dał ci trwanie?
12.WARSZ.PRASKATo tak odpłacasz Panu, ludu głupi, nierozsądny? Czyż nie jest On twoim ojcem i stwórcą? Czyż to nie On cię stworzył i umocnił?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyli tak się wywdzięczacie WIEKUISTEMU, ludu nikczemny i bezrozumny? Czyż nie On jest twoim Ojcem, twoim Stwórcą, nie On cię uczynił i utwierdził?
14.EIB.BIBLIA.2016Czy tak chcecie odpłacić PANU, ludu głupi i niemądry? Czy to nie twój Ojciec? Nabył cię! On cię stworzył i utwierdził!