« 5Moj 32:6 5 Księga Mojżeszowa 32:7 5Moj 32:8 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPRozpamiętaj się na dawne dni, myśl o każdych narodziech, opytaj otca twego, a zwiastuje tobie, więcszych twych, a powiedzą tobie.
2.PS.PUŁAWSKI(8) Pamiętaj dni dawne, myśli pokolenia wszelika, (9) spytaj ojca twego, a zjawi tobie, starszych twoich, a powiedzą tobie.
3.WUJEK.1923Wspomnij na dawne dni, rozmyślaj każdy rodzaj: spytaj ojca twego, i oznajmi tobie: starszych twoich, i powiedząć.
4.GDAŃSKA.1881Wspomnij na dni dawne, uważajcie lata każdego wieku; spytaj ojca twego, a oznajmi tobie; starszych twoich, a powiedząć.
5.GDAŃSKA.2017Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci; swoich starszych, a powiedzą ci.
6.CYLKOWWspomnij na dni starodawne, rozważcie lata od pokolenia do pokolenia; zapytaj ojca twojego a oznajmi ci, starszych twoich a powiedzą tobie.
7.KRUSZYŃSKIWspomnij na dni dawne, rozważ lata pokoleń minionych! Zapytaj ojca twego, a on ci oznajmi, starszych twoich, a oni ci powiedzą.
8.MIESESPomnij na odwieczne czasy, rozważcie lata pokoleń [minionych], pytaj się twojego ojca, a on opowie tobie, starszych twoich, a oni rzekną ci:
9.TYSIĄCL.WYD5Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą.
10.BRYTYJKAWspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, Starszych twoich, a powiedzą ci.
11.POZNAŃSKAWspomnij na dawne dni, rozważ lata minionych pokoleń. Pytaj swego ojca - a on ci oznajmi, swoich starców - a odpowiedzą tobie,
12.WARSZ.PRASKAPrzypomnij sobie twoje dawne dni, pomyśl o latach minionych pokoleń! Zapytajcie waszych ojców, a opowiedzą wam wszystko, zwróćcie się do starców, a wszystko wam powiedzą.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij na starodawne dni, rozważcie lata od pokolenia do pokolenia; zapytaj twojego ojca, a ci oznajmi; twoich starszych, a ci powiedzą.
14.EIB.BIBLIA.2016Wspomnij dawne dni! Rozważ czasy wcześniejszych pokoleń! Zapytaj ojca, niech ci oznajmi, swoich starszych - niech ci powiedzą.