« 5Moj 32:8 5 Księga Mojżeszowa 32:9 5Moj 32:10 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPale dział boży lud jego, Jakob powrozek dziedzicstwa jego.
2.PS.PUŁAWSKI(12) ale część boża lud jego, Jakob powrozek dziedzictwa jego.
3.WUJEK.1923A część Pańska lud jego, Jakób sznur dziedzictwa jego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem działem Pańskim jest lud jego, Jakób sznurem dziedzictwa jego.
5.GDAŃSKA.2017Działem PANA jest bowiem jego lud, Jakub jest jego wydzielonym dziedzictwem.
6.CYLKOWGdyż udziałem Wiekuistego lud Jego; Jakób pomiarem Jego dziedzicznym.
7.KRUSZYŃSKIBo cząstką jest Bożą naród jego - Jakób sznurem dziedzictwa jego.
8.MIESESgdyż udziałem jest Wiekuistego Jego lud, Jakób – dziedzictwem odmierzonem Jego.
9.TYSIĄCL.WYD5bo dziełem Pana jest lud Jego, Jakub udzielną Jego własnością.
10.BRYTYJKAGdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem.
11.POZNAŃSKAAlbowiem działem Jahwe - Jego lud, Jakub odmierzonym Jego dziedzictwem.
12.WARSZ.PRASKABo cząstką Jahwe jest Jego lud, a Jakub - Jego szczególnym dziedzictwem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż udziałem WIEKUISTEGO jest Jego lud, Jakób Jego sznurem dziedzicznym.
14.EIB.BIBLIA.2016Tak! Działem PANA jest Jego lud, Jakub należy do Jego dziedzictwa.