« Psal 86:10 Księga Psalmów 86:11 Psal 86:12 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(85:10) Przewiedzi mie, Gospodnie, w drodze twojej, abych wszedł w prawdzie twojej, wiesiel sie sierce moje, aby sie bało imienia twego.
2.PS.PUŁAWSKI(85:10) Odprowadź mie, Boże, w drodze twojej, a wnidę w prawdzie twojej, wiesiel sie sierce moje, by sie bało imienia twego.
3.WUJEK.1923Prowadź mię, Panie, drogą twoją: a niechaj chodzę w prawdzie twojéj, niech się weseli serce moje, aby się bało imienia twego.
4.GDAŃSKA.1881Naucz mię, Panie, drogi twojej, abym chodził w prawdzie twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia twego;
5.GDAŃSKA.2017Naucz mnie, PANIE, twojej drogi, abym chodził w twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni twego imienia.
6.GÖTZE.1937Panie, naucz mię drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a skieruj serce moje na to jedno, abym się bał imienia Twego!
7.CYLKOWWskaż mi Boże drogę Twoję, będę postępował w prawdzie Twojéj, zjednaj serce moje dla czci imienia Twojego.
8.KRUSZYŃSKINaucz mnie, Panie, drogi swej, abym chodził w Twej prawdzie; przygotuj serce me, aby się bało imienia Twego.
9.ASZKENAZY Poucz mnie Jehowo, o drodze, którą mam kroczyć, prawdą Twą zjednocz me serce ku czci Twojego imienia.
10.SZERUDAWskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej; spraw, by serce moje jednego chciało: Bojaźni imienia Twego!
11.TYSIĄCL.WYD1(85:11) Naucz mię, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy; skłaniaj me serce ku bojaźni Twojego imienia.
12.TYSIĄCL.WYD5Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy; skłoń moje serce ku bojaźni przed Twoim imieniem!
13.BRYTYJKAWskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!
14.POZNAŃSKAWskaż mi, Jahwe, drogę Twoją, bym chodził w Twojej prawdzie, i kieruj me serce ku temu jedynie, by czuło bojaźń przed Twoim Imieniem!
15.WARSZ.PRASKAPokaż mi, Panie, Twoją drogę, bo zawsze pragnę postępować w wierności Tobie, i spraw, aby moje serce zawsze bało się tylko Twojego imienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wskaż mi Twoją drogę, WIEKUISTY, a będę postępował w Twojej prawdzie; zjednaj me serce dla czci Twojego Imienia.
17.EIB.BIBLIA.2016Ucz mnie, Panie, swojej drogi, Pragnę chodzić w Twojej prawdzie; Włóż w moje serce bojaźń względem Twojego imienia,